Intro

Topografisk kart over Rogaland Stort sett over alt i Rogaland finnes det godt turterreng og mange fine fjelltopper for de som vil trimme legemet og få litt frisk luft i lungene. Toppene trenger ikke alltid være så høye for at utsikten blir verdt strevet med å klyve opp bakkene, men jeg har en stund syslet med tanken om å lage en oversikt over alle topper i Rogaland over 1000 m. Delvis var jeg nysgjerrig på hvor mange det kunne være og dessuten kan det være et langsiktig mål å ha vært på alle sammen. Å kunne plukke fra en slik liste garanterer at man i lengre tid får se nye deler av Rogaland.

Disse sidene er resultatet noen dagers arbeid i september 1999 hvor jeg gikk gjennom kartsamlingen min og lagde en liste etter følgende føringer:

Topper som ligger på grensen mellom to eller flere kommuner er ført opp under en av dem (helt tilfeldig hvilken). Koordinatene i tabellene referer til UTM sone 32, slik som angitt på NGOs turkart i målestokk 1:50 000 (M 711-serien).

Listen er lagt ut på nettet fordi den kan være av interesse for flere. Det er sikkert en del topper som mangler fra listen, og kanskje også noen som ikke burde stå der. Jeg hører gjerne fra deg dersom du finner feil.

De topografiske kartene på disse sidene er laget med Kunnskapsforlagets Norgesatlas 3-D.

Stavanger, 25. september 1999
Ole Gabrielsen (oleg@robin.no)