Auksjonsvilkår

 
Skriftlige bud:              ved like bud gjelder mottaksdato.  Når et

                                   skriftlig bud er høyest vil budigveren få tilslaget

                                   på nest høyeste bud + fast høyning.

 

Prgrf. 11 auksj.lov:       auksjonarius kan nekte personer å delta i auksjonen.

                                   Han kan avvise bud, trekke tilbake,omgruppere

                                   eller dele objekter.  Ved uenighet under auksjonen

                                   kan han utlyse ny budgivning eller bestemme

                                   hvem av budgiverne som skal få tilslaget.

 

Faste høyninger:           inntil kr.50,- blir høynet med kr. 1,-

                                   fra kr. 50,- til kr.100,- med kr.5,-

fra kr.100,- til kr.500,- med kr.10,-

fra kr. 500,- til kr. 1000,- med kr. 50,-

                                   fra kr. 1000,- til 10.000 med kr. 100,-

                                   fra kr. 10.000 tll 20.000 med kr. 500,-

                                   fra kr. 20.000 til 50.000 med kr. 1000,-

                                   over 50.000,- med kr. 2000,-

 

Vurdering/pris:             kvalitetsbedømmelse er foretatt etter beste skjønn.

                                   De i katalogen oppførte priser er minstepriser.

 

Provisjon:                    betales av kjøper med 10% av tilslagsbeløpet.

 

Betalingsvilkår:            budene er bindende.  Objektene er selgers eiendom

                                   til de er betalt, og utleveres ikke før dette er skjedd.

                                   Forsendelse pr. post belastes med porto/omk.

                                   Risikoen for objektene går over til kjøper ved tilslag.

 

Reklamasjon:               innen 8 dager fra mottakelsen, under forutsetning

                                   av at obj. befinner seg i samme stand og montering

                                   som ved levering.  Budgivere i salen må reklamere

                                   ved avhenting av obj.  På loter inneh. 3 el. flere obj.

                                   gis ingen reklamasjon.

 

 

 

Skriftlige bud:               Stavanger og Rog. Myntklubb,Boks 53, 4396 Sandnes

Internett:                      http://www.Rogaland-myntklubb.com

Internett/mail:               bud@rogaland-myntklubb.com

Telefon:                       922 28119