Auksjon nr: 417
Auksjonsdato: 06.10.2015
Møtelokale: Ganddal Bydelshus

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

1 2  SK 1712 1- 10
2 200  KR 1980 0 190
3 200  KR 2008 i plast kapsel PROOF 200
4 200  KR 2011 i plast kapsel.  Ski vm oslo 2011 PROOF 200
5 200  KR 2011 i plast kapsel.  Norsk idrett 150 år PROOF 200
6 175  KR 1989 01/0 175
7 5  KR 1971.81.87 0 100
8 2  KR 1878 1- 100
9 2  KR 1906 1+ 500
10 2  KR 1913 stygge riper 1+ 100
11 2  KR 1914 J 1+ 200
12 2  KR 1914 J pusse striper 01  200
13 1  KR 1917 1+ 80
14 1  KR 1949.1967 0 50
15 50  ØRE 1901.18.41Z g.1 80
16 50  ØRE 1947.54.56 01  100
17 25  ØRE 1876 1+ 200
18 25  ØRE 1876.1903 1  20 
19 25  ØRE 1901  1  100
20 25  ØRE 1922 U.H 1++ 50
21 25  ØRE 1922.1923 M.H g.1 10
22 25  ØRE 1947.64.66 0 50
23 10  ØRE 1901  1++ 100
24 10  ØRE 1921.1922 g.1 50
25 10  ØRE 1970.1973 5ØRE 1967.1968. 2ØRE 1969 ca. 0 10
26 5  ØRE 1875 1+ 200
27 5  ØRE 1896.1899 1902.1907.1914 1  20 
28 5  ØRE 1917.1920 litt rust 1  50
29 2  ØRE 1876.1891 1893.1897.1907 1  20 
30 2  ØRE 1877.84.89 1  20 
31 2  ØRE 1891.97.99 1  20 
32 2  ØRE 1902.07.09 1  20 
33 2  ØRE 1910.1911 1913.1914 1  50
34 2  ØRE 1915.1919 1  50
35 1  ØRE 1877.1878 1  10
36 1  ØRE 1876.78.89 g.1 150
37 1  ØRE 1891.93.99 1+ 100
38 1  ØRE 1902.06.10 1+.g.1 10
39 1  ØRE 1911.13.14 1+.1 50
40 1  ØRE 1919.1927 1+ 10
41 CANADA 1 DOLLAR 1958     (KM 55)     ripe 01  10
42 CANADA 1 DOLLAR 1966     (KM 64.1) 01  10
43 ENGLAND 1 CROWN 1935     (KM 842) 01  60
44 FINLAND 10 MARK 1967     (KM 50) UNC 20 
45 FINLAND 25 MARK 1978     (KM 56) UNC 20 
46 FINLAND 100 MARK 1957     (KM 41) 01  10
47 ITALIA 500 LIRE 1961     (KM 99) 01  15 
48 OMAN 5.10.25.50 BAISA 1395 (1975)(KM 50.52.45a.46a) UNC 10
49 NEW ZEALAN 1 CROWN 1949     (KM 22) 01  30
50 RUSSLAND 3 ROUBLES 2009     (Y 1180) PROOF 50
51 S.TOME E PR 50 ESC. 1970     (KM 21) 01  30
52 SOUT AFRIKA 5 SH. 1960     (KM 55) 01  20 
53 S.RHODESIA 1 CROWN 1953     (KM 27) 01  50
54 SPANIA 100 PTS 1966 (68) (KM 797) 01  10
55 SVERIGE 5  KR 1966     (KM 806) UNC 30
56 TYSKLAND 5 R.MARK 1938A   (KM 94) 01  20 
57 TYSKLAND 10 EURO 2002     (KM 215) PROOF 70
58 U.S.A 1 DOLLAR 1899 O  (KM 110) 01  150
59 U.S.A 1 DOLLAR 1935     (KM 150) g.1 180
60 VENEZUELA 5 BOLIVARES 1921     (Y24.2) 1  50
61 Myntsett 1964 mykplast pent 100
62 Myntsett 1975  sandhil     sprukket 200
63 Myntsett 1976 sandhil         200
64 Myntsett 1976.1977 vakum paket 100
65 Myntsett 1978.1980 sandhil         200
66 Myntsett 1979 sandhil         50
67 Myntsett 1982.1983. 1985.86.87.89.90.91.92.93 100
68 Myntsett 1982.1983. 1984.85.86.90.91 70
69 Myntsett 1982.1983. 1985.86.87.89  60
70 Myntsett 1982.1982. 1982.82.83.87 50
71 Myntsett 1990.1991. 1992.93 40
72 Myntsett 2003 30
73 Myntsett 1999 souvenirforpakning 30
74 Myntsett 1991 PROOF 50
75 Myntsett 1992 PROOF 50
76 50  KR 1995 frigjøringen PROOF 300
77 100  KR 1999 1000 års mynten PROOF 500
78 100  KR 2001 nobel PROOF 300
79 100  KR 2003.04.05 100 års myntene. nr1.nr2.nr3 PROOF 900
80 100  KR 2003 100 års mynt nr1 PROOF 200
81 100  KR 2004 100 års mynt nr2 PROOF 200
82 Medalje OLAV NORGES KONGE 1903.1973. bronse 10
83 Medalje 175 ÅR NORGES GRUNNLOV 1814-1989.sølv 20 
84 Medaljer Poletter div 4 
85 5  KR 1986 PROOFLIKE 20 
86 Seddel 1 KR  1948L 1- 40
87 Sedler 5  KR 1939R.1962K. 10 KR 1943E.1972J vk 10
88 Seddel 10 KR 1972QH. 1- 90
89 Sedler 10 KR 1970Ø.1973M 1,1- 10
90 Sedler 10 KR 1982BC.BJ.CÅ vk ca.01 10
91 Sedler 10 KR 1983CB.CK.CL.CZ vk ca.01 20
92 Sedler VERDEN 22 stk vk 2 
93 Rull 1 KR 1977 50
94 Rull 1 KR 1984 50
95 Ruller 1 KR 1992 50 ØRE 1989. 10 ØRE 1980* 50
96 Rull 50 ØRE  1978       25
97 Rull 50 ØRE  1979 25
98 Rull 50 ØRE  1980 UTEN* 25
99 Rull 50 ØRE  1984  25
100 Rull 50 ØRE  1990 25
101 Ruller 25 ØRE 1982 3 stk. 1987 åpnet mangler ca 5 stk 10
102 Rull 25 ØRE 1980 uten * 10
103 Ruller 10 ØRE 1990.1991 5 
104 Lot 200 KR1980 3 stk vk 540
105 Lot 100 KR 1982 11 stk ca. 0 1000
106 Lot 100 KR 1982 6 stk ca. 0 540
107 Lot 50 KR 1978 22 stk ca. 0 1000
108 Lot 25 KR 1970 4 stk vk 100
109 Lot 10 KR 1964 23 stk ca. 0 300
110 Perm med 5.1 KR. 50.25 ØRE vk 50
111 Perm med 10 KR. 10.5.2.1 ØRE vk 50
112 Perm med 1 KR.50.25.10.5.2.1 ØRE vk 20 
113 2 stk permer med 5.1 KR.50.25.10.5.2.1 ØRE vk 20 
114 11 stk permer med NORSK MYNT vk 20 
115 40 stk med 20.10.5.KR. 50.25 ØRE vk 130
116 Perm med 25.10.5.2.1 ØRE vk 100
117 Perm med 5.1 KR.50.25.10.5 ØRE vk 20 
118 Perm med 5.1 KR 25.10 ØRE.(6stk 5 kr 1970+11stk 1971) vk 20 
119 NORSK JERN  og ZINK mynt ca 50 stk vk 10
120 5  KR Ca 30 stk vk 10
121 20.10 KR ca20 stk vk 100
122 NORSK div mynt 1,6 kg vk 10
123 NORSK div mynt 3,3 kg vk 10
124 1.2.5 ØRE 11,4 kg vk 10
125 10.25.50 ØRE 1.5 KR 12,8 kg vk 10
126 U.S.A 1 DOLLAR 1989 S. EAGLE (KM 273)     I etui PROOF 50
127 U.S.A 1 DOLLAR 15 stk . EAGLE  (KM 273) div år UNC 800
128 U.S.A ¼ DOLLAR perm med 37 forsk stater UNC 50
129 U.S.A div mynt PI  perm med 14 stk  ark a 12 vk 50
130 U.S.A div mynt 78 stk vk 30
131 ISLAND div mynt Ca 100 stk vk 10
132 PI  perm med 46,56 EURO.12 forsk land.dei fleste i kv 0 vk 300
133 Perm VERDEN mynt  ca 180 stk vk 30
134 VERDEN div mynt 4 stk vk 10
135 VERDEN div mynt 11 stk vk 4 
136 VERDEN SØLV mynt 5 stk vk 20 
137 VERDEN div mynt 1,5 kg     god lot mange bra vk 100
138 VERDEN div mynt 3,7 kg     god lot mange bra vk 200
139 VERDEN div mynt 5,5 kg     god lot mange bra vk 200
140 PI  perm 8 ark a 12 2 stk perm for ¼ dollar .U.S.A .stater 20 
141 Hartberger ark 14 stk  a 20 50