Auksjon nr: 410
Auksjonsdato: 04.11.2014
Møtelokale: Ganddal Bydelshus

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

1 BRAKTEAT 1/4 PENNING Sverre Sigurdsson  1177-1202 . NM11 1+ 4000
2 24  SK 1846 1+ 950
3 12  SK 1865 1 800
4 12  SK 1873 1+ 1100
5 4  SK 1871 01 350
6 3  SK 1868 1+ 200
7 3  SK 1872 * STJERNE  pussestriper 01/0 450
8 2  SK 1786 1+ 200
9 2  SK 1871 ROSETTER 1+ 200
10 1  SK 1870 1+ 190
11 1/2  SK 1863 g.1 160
12 1/2  SK 1867 1++ 100
13 25  KR 1970 0 30
14 50  KR 1978 0 50
15 100  KR 1982 0 100
16 100  KR 1982 I KASSETT     f avtr 0 90
17 175  KR 1989 f avtr 0 175
18 200  KR 1980 0 200
19 5  KR 1967 0 250
20 5  KR 1976 0 20
21 5  KR 1978 0 20
22 5  KR 1979 0 10
23 5  KR 1980 01/0 5 
24 5  KR 1992 0 10
25 2  KR 1894 1 800
26 2  KR 1900 1+ 800
27 2  KR 1902 g.1 500
28 2  KR 1906 '01 800
29 2  KR 1907 1+ 900
30 2  KR 1908 01 750
31 2  KR 1914 JUB 01 650
32 2  KR 1914 JUB     fl 1++ 400 
33 2  KR 1917 01 350
34 1  KR.30  SK 1875 riper 1+ 3000
35 1  KR  1877 1- 150
36 1  KR  1895 g.1 520
37 1  KR  1901 1++ 700
38 1  KR  1908 m.m på plate 01/0 2000
39 1  KR  1925 01 300
40 1  KR  1926 fll 01 550
41 1  KR  1953 01 30
42 1  KR  1954 små fll 01 30
43 1  KR  1955 01/0 200
44 1  KR  1957 0 400 
45 50 Ø.15 SK 1874 1 1100
46 50  ØRE 1900 1 100
47 50  ØRE 1902 g.1 110 
48 50  ØRE 1918 1+ 40
49 50  ØRE 1920 u.h     gradert til MS64 01 500
50 50  ØRE 1921 u.h       1++ 110
51 50  ØRE 1922 m.h 1 30
52 50  ØRE 1923 u.h       g.1 300
53 50  ØRE 1944 litt ruglet 0 300
54 50  ØRE 1947 01/0 340
55 50  ØRE 1954 1+ 180
56 50  ØRE 1956 01/0 180
57 25  ØRE 1876 01 500
58 25  ØRE 1901 1++ 140
59 25  ØRE 1909 1++ 180
60 25  ØRE 1921 u.h      fll     01 200
61 25  ØRE 1921 m.h 1+ 80 
62 25  ØRE 1922 u.h     gradert til MS65 01/0 220
63 25  ØRE 1922 m.h 1/1+ 30
64 25  ØRE 1923 m.h g.1 10
65 25  ØRE 1939 små fll 01 10
66 25  ØRE 1944 01 100
67 25  ØRE 1945 0 300
68 25  ØRE 1947 0 140
69 25  ØRE 1952 01/0 50 
70 25  ØRE 1953 01/0 10
71 25  ØRE 1957 små fll 01/0 40
72 25  ØRE 1963 0 80 
73 25  ØRE 1964 f avtr 0 20
74 25  ØRE 1966 0 50 
75 25  ØRE 1969 0 2 
76 25  ØRE 1961 l.fl 0 10
77 25  ØRE 1971 0 2 
78 10 ØRE 3 SK 1874 1 100
79 10  ØRE 1892 g.1 100
80 10  ØRE 1917 g.1 5 
81 10  ØRE 1921           gradert til MS64 01 240
82 10  ØRE 1922 1+ 140
83 10  ØRE 1926           gradert til MS63     små fll 01 100
84 10  ØRE 1945 Zink 0 300
85 10  ØRE 1952 små fll 01/0 10
86 10  ØRE 1955 små fll 01 2 
87 10  ØRE 1956 små fll 01 2 
88 10  ØRE 1958 01/0 80 
89 10  ØRE 1959 små fll 01/0 10
90 10  ØRE 1960 små fll 0 10
91 10  ØRE 1966 små fll 0 10
92 10  ØRE 1970 0 10
93 5  ØRE 1875 1- 40
94 5  ØRE 1878 1- 20
95 5  ØRE 1907           gradert til MS63   f avtr 01/0 1200
96 5  ØRE 1911 1+ 80 
97 5  ØRE 1912.1914 1 10
98 5  ØRE 1913 1+ 60
99 5  ØRE 1915 1 110 
100 5  ØRE 1916 g.1 10
101 5  ØRE 1917 Meget pen 01/0 650
102 5  ØRE 1917 litt rust 1 100
103 5  ØRE 1920 1 200
104 5  ØRE 1944 l rust fl 0 150
105 5  ØRE 1952 B l irr fl 01/0 2 
106 5  ØRE 1958 litt matt 0 100
107 5  ØRE 1968 0 10
108 5  ØRE 1969 0 2 
109 2  ØRE 1876 1+ 90
110 2  ØRE 1877 1 20
111 2  ØRE 1889 1 20
112 2  ØRE 1906 01 500
113 2  ØRE 1907 g.1 2 
114 2  ØRE 1909 1 60
115 2  ØRE 1910 g.1 70
116 2  ØRE 1911 1+ 100
117 2  ØRE 1912  1 60
118 2  ØRE 1917 rust   dobbelstrek 1+ 300
119 2  ØRE 1919 dlv sv preg 1+ 150
120 2  ØRE 1920 rust 1+ 80 
121 2  ØRE 1923 01 150
122 2  ØRE 1944.1945 0 200
123 2  ØRE 1947 små fll 0 10
124 2  ØRE 1955 svakt f avtr 0 10
125 2  ØRE 1960 små fll 0 100
126 2  ØRE 1967 0 2 
127 2  ØRE 1968 Christiania messen 1985 0 10
128 2  ØRE 1969 0 10
129 1  ØRE 1876 1++ 90
130 1  ØRE 1877 1+ 250
131 1  ØRE 1878 1/1+ 150
132 1  ØRE 1884 1+ 50 
133 1  ØRE 1885 1++ 1000
134 1  ØRE 1889 1+ 50 
135 1  ØRE 1891 1+ 80 
136 1  ØRE 1893 1+ 80 
137 1  ØRE 1897 ripe 1+ 60
138 1  ØRE 1899 g.1 20
139 1  ØRE 1902 1+ 40
140 1  ØRE 1906           gradert til MS64   irr fl 01/0 120
141 1  ØRE 1906 G1 10
142 1  ØRE 1908 riper 1 30
143 1  ØRE 1912  1+ 100
144 1  ØRE 1913           gradert til MS65   små fll 0 380
145 1  ØRE 1918 1 30
146 1  ØRE 1927 1+ 80 
147 1  ØRE 1941.42.43 01/0 80 
148 1  ØRE 1968 0 6
149 ALBANIA 10.20.50 QINDARKA 1964  (KM 40-41-42) UNC 16
150 ALBANIA 1 LEK 1931     (KM 5) g.1 8 
151 ALBANIA 1 LEK 1964.1969   (KM 48-66) UNC 16
152 ALBANIA 5 LEKE 1988     (KM 61) UNC 60
153 ALGERIE 50 CENTIM. 1980     (KM 111) 01 4
154 ANGOLA 100 KWANZA 1999     (KM 94)     25g.925 sølv PROOF 60
155 NED ANT. 25 GULDEN 2000     (KM 48)     25g.925 sølv PROOF 60
156 BELARUS 20 RUBEL 2000     OL              33g.925 sølv PROOF 70
157 BOSNIA HER 10 MARAKA 2000     (KM 112)    28g.925 sølv PROOF 65
158 BULGARIA 10 LEVA 2000     (KM 251)   23g.925 sølv PROOF 60
159 CANADA 25 CENTS 1992     (KM 223) 01 4
160 CHINA 1 YUAN 1990     (KM 264) UNC 24
161 CONGO DM R 10 FRANCS 1999     (KM 23)     25g.925 sølv PROOF 60
162 CYPRUS 500 MILS 1976     (KM 45) UNC 16
163 CYPRUS 500 MILS 1978     (KM 48) UNC 16
164 CYPRUS 500 MILS 1978     (KM 51) UNC 24
165 CYPRUS 1 POUND 1976     (KM 46) UNC 22
166 DANMARK 1 KR 1898     (KM 797.2) g.1 20
167 DANMARK 20 KR 2013     1572 UNC 24
168 DANMARK 20 KR 2013     1675 UNC 24
169 DANMARK 20 KR 2013     1820 UNC 24
170 DANMARK 20 KR 2013     1913 UNC 24
171 EGYPT 10 QIRSH 1327 ÅR 6 (1915)     (KM 309) 1 24
172 EGYPT 5 PIASTRES 1929     (KM 349) 1- 22
173 ENGLAND 50 PENCE 2011     (KM 1182) 01 8 
174 GEORGIA 2 LARI 2006     (KM 94) UNC 30
175 GIBRALTAR 1 CROWN 1999     (KM 789a)     28g.925 sølv PROOF 65
176 GRENADA 4 DOLLARS 1970     (KM 15) UNC 150
177 GRØNLAND 25 ØRE 1926     (KM 5) 1+ 70
178 GRØNLAND 25 ØRE 1926     (KM 6) 1+ 270
179 GRØNLAND 50 ØRE 1926     (KM 7) 1++ 100
180 GRØNLAND 1 KR 1926     (KM 8) 1+ 100
181 GRØNLAND 1 KR 1957     (KM 10) 1++ 100
182 GRØNLAND 1 KR 1960     (KM 10a) 01 120
183 GRØNLAND 1 KR 1964     (KM 10a) 1++ 130
184 GRØNLAND 5 KR 1944     (KM 9) 1++ 420
185 ISLE OF MAN 1 CROWN 1999     (KM 930a)     28g.925 sølv PROOF 65
186 ITALIA 1 LIRE 1907     (KM 32) g.1 80 
187 ITALIA 1 LIRE 2001     (KM 220) UNC 140
188 ITALIA 1 LIRE 2001     (KM 219) UNC 140
189 ITALIA 2 LIRE 1908     (KM 46) 1- 20
190 JAPAN 1 MON (1714-1717)   ( C1.3) 1+ 16
191 JAPAN 4 MON 1768     ( C4.1) 1+ 12 
192 JAPAN 100 MON (1835-1870)   ( C7) 1++ 30
193 JAPAN 1 SEN ÅR 9 (1876)   (Y 17.1) 1+ 10
194 JAPAN 5 SEN ÅR 21 (1946)     (Y 65) 1+ 4
195 JAPAN 10 SEN ÅR 12 (1937)     (Y 54) UNC 26
196 JAPAN 10 SEN ÅR 19 (1944)     (Y 64) 1+ 4
197 JAPAN 20 SEN ÅR 43 (1910)     (Y 30) 1+ 22
198 JAPAN 50 SEN ÅR 41 (1908)     (Y 31) 1+ 30
199 JAPAN 100 YEN ÅR 39   1964      (Y 79) UNC 14 
200 JAPAN 500 YEN ÅR 6     1994      (Y 111) UNC 50 
201 JAPAN 500 YEN ÅR 14   2002     (Y 128) UNC 40
202 JAPAN 500 YEN ÅR 24 (2012)     HYOGO UNC 60
203 JAPAN 500 YEN ÅR 24 (2012)     OITA UNC 60
204 JAPAN 500 YEN ÅR 24 (2012)     TOCHIGI UNC 60
205 JAPAN 1000 YEN ÅR 39   1964     (Y 80) 01 60
206 KAZAKSTAN 50 TENGE 2000     (KM 33) UNC 16
207 KAZAKSTAN 50 TENGE 2005     (KM 71) UNC 16
208 KAZAKSTAN 50 TENGE 2006     (KM 77) UNC 16
209 KIRIBATI 5 DOLLAR 2000     31g.925 sølv PROOF 70
210 LAOS 5000 KIP 1999     (KM 73)     20g.999 sølv PROOF 50 
211 LATVIA 1 LATS 1999     (KM 44)     20g.925 sølv PROOF 50 
212 LIBERIA 10 DOLLAR 2000      31g.925 sølv PROOF 70
213 MOZAMB. 1000 MATICA 1998     (KM 128)     24g.925 sølv PROOF 60
214 ARUBA 25 FLORIN 2000     (KM 21)     25g.925 sølv PROOF 60
215 PHILIPPINES 50 SENTIM. 1983     (KM 242.2) 1+ 12 
216 N. ZEALAND 1 DOLLAR 1982     (KM 51) UNC 28
217 ROMANIA 5 BANI 1884     (KM 19) 1 20
218 RUSSLAND 3 ROUBLES 2000     (Y 671)     34g.900 sølv PROOF 70
219 S. KITTS NEV 4 DOLLARS 1970     (KM 1) UNC 300
220 SAN MARINO 1.2.5 CENT 2004     (KM 440-441-442) UNC 28
221 SAN MARINO 20 LIRE 2000     (KM 400) UNC 6
222 SAN MARINO 1000 LIRE 2000     (KM 405) UNC 40
223 SAN MARINO 5000 LIRE 2000     (KM 406) UNC 100
224 SAN MARINO 2 EURO 2011     (KM 486) UNC 24
225 SOMALIA 250 SH. 2000     30g.925 sølv PROOF 65
226 SOLOMON IS 1.2.5.10.20.50 CENT  2005  (KM 24-25-26a-27a-28-29) UNC 26
227 SOLOMON IS 1 DOLLAR 2005     (KM 72) UNC 10
228 SRI LANKA 10 RUPEES 2009     (KM 181) UNC 18 
229 THAILAND 20 BAHT 2556 (2013)     100 års jub ? UNC 12 
230 THAILAND 20 BAHT 2556 (2013)     100 års jub  bank UNC 12 
231 TONGA 20.50 SENITI 1967     (KM 8-9) UNC 20
232 TONGA 50 SENITI 1974     (KM 41) UNC 8 
233 TONGA 1 PA ANGA 1967     (KM 11) UNC 20
234 TONGA 1 PA ANGA 1975     (KM 48) UNC 20
235 TONGA 1 PA ANGA 1977     (KM 57) 01 14 
236 TYRKIA 100 LIRA 1982     (KM 5951) UNC 24
237 TYRKIA 3000000 Lira 1998     (KM 1107)     31g.925 sølv PROOF 65
238 UGANDA 2000 SH. 2000     (KM 71)     26g.925 sølv PROOF 60
239 UKRAINA 10 HRYVEN 1999     (KM 117)     33g.925 sølv PROOF 70
240 URUGUAY 2 CENTES. 1869     (KM 12) 1+ 8 
241 U.S.A 1 CENT 1822 1- 48
242 U.S.A 1 CENT 1880 1 20
243 U.S.A 2 CENT  1865 1 60
244 U.S.A 1/4 DOLLAR 2013D    Mount Rushmore UNC 6
245 U.S.A 1/4 DOLLAR 2013P     Fort Mc Henry UNC 6
246 U.S.A 1/4 DOLLAR 2014P     Great Smoky Mountans UNC 6
247 U.S.A 1/4 DOLLAR 2014P     Arches UNC 6
248 U.S.A 1/4 DOLLAR 2014P     Shenandoah UNC 6
249 U.S.A 1 DOLLAR 1879S 1+ 150
250 U.S.A 1 DOLLAR 1885CC g.1 680
251 U.S.A 1 DOLLAR 1895S 1 560
252 U.S.A 1 DOLLAR 1922D 1+ 140
253 U.S.A 1 DOLLAR 1923 01 180
254 U.S.A 1 DOLLAR 2014P     Calvin Ccoolidge UNC 12 
255 U.S.A 1 DOLLAR 2014D     Warren G Harding UNC 12 
256 U.S.A 1 DOLLAR 2014P     Warren G Harding UNC 12 
257 U.S.A 1 DOLLAR 2014P     Nativ Hospitality UNC 12 
258 U.S.A 5 DOLLARS 1916S        GULL 1+ 2200
259 VANUATU 10.20 VATU 1983     (KM 6-7) UNC 12 
260 VIETNAM 100 DONG 2000     25g.999 sølv PROOF 60
261 VATIKANET 1/2 BAIOCCO 1849     ( C 165) g.1 12 
262 VATIKANET 20 CENTES. 1941     (Y 24a) UNC 18 
263 VATIKANET 20 CENTES. 1942     (Y 33) UNC 14 
264 VATIKANET 50 CENTES. 1942     (Y 34) UNC 18 
265 VATIKANET 1 LIRE 1942     (Y 35) UNC 14 
266 VATIKANET 1.5 LIRE 1951.1952 (Y 49.1-51.1) 01.1+ 6
267 VATIKANET 2 LIRE 1941     (Y 27a) UNC 12 
268 VATIKANET 2 LIRE 1942     (Y 36) UNC 14 
269 VATIKANET 10.20 LIRE 1975.1979 (Y 127-144) UNC 10
270 VATIKANET 50.50 LIRE 1968.1970 (Y 105-121) UNC 16
271 VATIKANET 50.100 LIRE 1982     (Y 163-164) UNC 10
272 VATIKANET 100 LIRE 1955     (Y 55) 1+ 4
273 WES SAMOA 1.1 TALA 1970.1974 (KM 10-18) UNC 30
274 WES SAMOA 1.1 TALA 1976     (KM 20-22) UNC 26
275 WES SAMOA 1 TALA 1981     (KM 43) UNC 20
276 ØST TYSKL. 10 MARK 1975     (KM 58) UNC 20
277 Seddel 1  KR 1942C  921… 1- 90
278 Seddel 1  KR 1942D  558… 1- 60
279 UTGÅR
280 Seddel 1  KR 1944G 0 400
281 Seddel 1  KR 1946I g.1+ 275
282 Seddel 1  KR 1947K  145… 1- 150
283 Seddel 2  KR 1943C  632… 1 200
284 Seddel 2  KR 1944D  649… 1- 140
285 Seddel 2  KR 1948F  282… 1- 100
286 UTGÅR
287 Seddel 2  KR 1950G g.01 425
288 Seddel 5  KR 1950F  069… pen 1- 150
289 Seddel 5  KR 1952I  726… 1- 150
290 Seddel 5  KR 1953J  441… 1- 150
291 Seddel 5  KR 1953K  633… 1- 150
292 Seddel 5  KR 1955A m.pen g.1+ 140
293 Seddel 5  KR 1955B  764… 1+ 150
294 Seddel 5  KR 1956D  343… 1- 50
295 Seddel 5  KR 1957D  958… 1- 75
296 Seddel 5  KR 1962K n.1+ 100
297 Seddel 5  KR 1963K n.01 200
298 Seddel 10  KR 1942B 1 180
299 Seddel 10  KR 1942C    1+ 250
300 Seddel 10  KR 1943C    1 150
301 Seddel 10  KR 1943D     m pen 1 180
302 Seddel 10  KR 1945A  416… 1 150
303 Seddel 10  KR 1945B  018… pen 1- 75
304 Seddel 10  KR 1947F  108… pen 1- 90
305 Seddel 10  KR 1948I  088… pen 1- 75
306 Seddel 10  KR 1949J  373… 1 150
307 Seddel 10  KR 1950N  827… pen 1- 75
308 Seddel 10  KR 1950N    1+ 175
309 Seddel 10  KR 1951R  941… pen 1- 75
310 Seddel 10  KR 1969V     pen 1+ 40
311 Seddel 10  KR 1970W 1 25
312 Seddel 10  KR 1970Æ     pen 1- 15
313 Seddel 10  KR 1970Ø 1+ 30
314 Seddel 10  KR 1970X     erstatning 1- 50
315 Seddel 10  KR 1971B  902… m.pen 1+ 30
316 Seddel 10  KR 1972H 1 20
317 Seddel 10  KR 1972QW     erstatning 1- 300
318 Seddel 10  KR 1972QÆ     erstatning 1- 225
319 Seddel 10  KR 1972QÅ     erstatning 1- 225
320 Seddel 10  KR 1973M 1+ 25
321 Seddel 10  KR 1973AN n.01 40
322 Seddel 10  KR 1973QL     erstatning pen 1- 30
323 Seddel 10  KR 1973QR     erstatning pen 1- 30
324 Seddel 10  KR 1973QT     erstatning pen 1- 30
325 Seddel 10  KR 1973R 01 30
326 Seddel 10  KR 1974AS 1 20
327 Seddel 10  KR 1982CD 0 30
328 Seddel 10  KR 1983CE 1- 15
329 Seddel 10  KR 1983CH 0 30
330 Seddel 10  KR 1984CU 0 30
331 Seddel 10  KR 1984CÆ 0 30
332 Seddel 50 KR 1973E pen 1+ 180
333 Seddel 50  KR 1979I n.01 160
334 Seddel 50  KR 1996 0 50
335 Seddel 50  KR 2003 0 50
336 Seddel 100  KR 1973V 1 100
337 Seddel 100  KR 1993 01 180
338 Myntsett 1974 Vakumpakket 150
339 Myntsett 1975 Sandhill 400
340 Myntsett 1977 Sandhill 300
341 Myntsett 1979 Sandhill 130
342 Myntsett 1980 Sandhill 10
343 Myntsett 1980 Vakumpakket 10
344 Myntsett 1981 10
345 Myntsett 1982 10
346 Myntsett 1983 10
347 Myntsett 1984 10
348 Myntsett 1985 10
349 Myntsett 1986 10
350 Myntsett 1987 10
351 Myntsett 1988 10
352 Myntsett 1989 10
353 Myntsett 1990 10
354 Myntsett 1991 10
355 Myntsett 1992 10
356 Myntsett 1993 10
357 Myntsett 1994 10
358 Myntsett 1995 30
359 Myntsett 1996 30
360 Myntsett 1997 30
361 Myntsett 1998 30
362 Myntsett 1999 30
363 Myntsett 2000   30
364 Myntsett 2001 30
365 Myntsett 2002 30
366 Myntsett 2003 30
367 Myntsett 2004 30
368 Myntsett 2005 30
369 Myntsett 2008 30
370 Myntsett 1991 PROOF 100
371 Myntsett 1992 PROOF 100
372 Myntsett 1993 PROOF 100
373 Myntsett 1996 PROOF 100
374 5  KR 1986 Sandhill                    PROOFLIKE 100
375 50  KR 1995 i etui  FRIGJØRINGEN PROOF 300
376 100  KR 2001 i etui PROOF 300
377 100  KR 2003.04.05 Hundreårs myntene nr1.nr2.nr3 PROOF 500
378 200  KR 2008 Wergeland    i etui PROOF 200
379 JAPAN 1000.100 Yen 1964    Tokyo OL     Sandhill 50 
380 Myntbrev 50  KR 1995     fn 50 år PROOF 300
381 Medalje HÅKON VII Alt For Norge     40 mm  sølv 10
382 Medalje NORGE  1100 år     Sandhill     sølv 10
383 Medalje NORGE  1100 år     i eske        bronse 10
384 Rull 10  KR 1964       400 
385 Rull 5  KR 1975     Veien mot vest 100
386 Rull 5  KR 1975     KONGSBERG 100
387 Rull 5  KR 1991     SØLVSKATTEN 100
388 Rull 1  KR 1975        100
389 Rull 1  KR 1984  100
390 Rull 1  KR 1992       50 
391 Rull 50  ØRE 1975         50 
392 Rull 50  ØRE 1976           50 
393 Rull 50  ØRE 1978         50 
394 Rull 50  ØRE 1981         50 
395 Rull 50  ØRE 1984  50 
396 Rull 50  ØRE 1989 50 
397 Rull 25  ØRE 1975        20
398 Rull 25  ØRE 1976           20
399 Rull 25  ØRE 1977            20
400 Rull 25  ØRE 1978         20
401 Rull 25  ØRE 1979  20
402 Rull 25  ØRE 1980 10
403 Rull 25  ØRE 1980* 10
404 Rull 25  ØRE 1981         10
405 Rull 25  ØRE 1982         10
406 Rull 10  ØRE 1975        10
407 Rull 10  ØRE 1976           10
408 Rull 10  ØRE 1977            10
409 Rull 10  ØRE 1978         10
410 Rull 10  ØRE 1979  10
411 Rull 10  ØRE 1980 10
412 Rull 10  ØRE 1982         10
413 Rull 10  ØRE 1984  10
414 Rull 10  ØRE 1986 10
415 Rull 5  ØRE 1975        10
416 Rull 5  ØRE 1976           10
417 Rull 5  ØRE 1977            10
418 Rull 5  ØRE 1978         10
419 Rull 5  ØRE 1979  10
420 Rull 5  ØRE 1980 10
421 Rull 5  ØRE 1980* 10
422 Rull 5  ØRE 1982         2 
423 Ruller 5  ØRE 1982     10 stk 10
424 Rull 1  ØRE 1972   2 
425 50  KR 1987 4 stk  vakumpakket 0 200
426 25  KR 1970 6 stk  vakumpakket 0 150
427 25  KR 1970 4 stk  vakumpakket 0 100
428 10  KR 1964 3 stk 01/0 50 
429 5.10.20 KR div. år 8 stk  der av 2 stk 10kr 1964 vk 20
430 5.5.10.25.50 ØRE 1.5 KR 1973 0 10
431 5  ØRE 1876.78.96.99 1-/1 10
432 2  ØRE 1877.84.93.99 02.06 1 10
433 2  ØRE 1911.12.13.14 1 100
434 1-25 ØRE div. år 3,0 KG vk 10
435 AUSTRALIA 8 stk typemynt vk 4
436 AUSTRALIA 16 stk forsk $5  2000.999 sølv.total vekt 506,0g PROOF 1000
437 CANADA 7 stk forsk typemynt vk 4
438 SVERIGE 5  ØRE 1875.95.96.05.06.15 1-.1 4
439 NORSK SVENSK U.S.A. bla 10kr 1964 2 stk vk 20
440 NORSK SVENSK 10 stk mynt vk 4
441 VERDEN 1,6 KG Mynt vk 10
442 VERDEN 360 stk forsk typemynt vk 20
443 VERDEN 8,8 KG Mynt vk 50 
444 BELGIA 44  stk forsk typemynt vk 10
445 FRANKRIKE 40  stk forsk typemynt vk 10
446 ITALIA 20  stk forsk typemynt vk 10
447 NEDERLAND 40  stk forsk typemynt vk 10
448 PORTUGAL 20  stk forsk typemynt vk 10
449 SPANIA 60  stk forsk typemynt vk 10
450 SVEITS 18  stk forsk typemynt vk 10
451 TYSKLAND 39  stk forsk typemynt vk 10
452 ØSTERIKE 30  stk forsk typemynt vk 10
453 EURO div. mynt pålydene over 30 Euro vk 100
454 PI  PERM svart 19 ark a 12 20
455 PI  PERM rød 16 ark a 12 20
456 PI  PERM blå 14 ark a 12 20
457 HB PERM grønn 12 ark a 20 20
458 HB PERM brun 5  ark a 20 20
459 HB PERM blå 4  ark a 20 20
460 HB PERM blå 7  ark a 20 20
461 ESSELTE perm brun 10 ark a 20 20
462 PERM rød 13 ark a 20 20