Auksjon nr: 406
Auksjonsdato: 11.03.2014
Møtelokale: Ganddal Bydelshus

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

1 AFGHANISTA 2 PUL 1316 (1937)     (KM 936) '01 4
2 AFGHANISTA 10 PUL 1316 (1937)     (KM 939) 1++ 4
3 AFGHANISTA 25 PUL 1316 (1937)     (KM 940) 1++ 12
4 AFGHANISTA 25 PUL 1331 (1952)     (KM 941) 1  4
5 AFGHANISTA 25 PUL 1332 (1953)     (KM 944) 1  4
6 AFGHANISTA 25 PUL 1331 (1952)     (KM 945) 1+  4
7 AFGHANISTA 1/2 AFGHANI 1312 (1933)     (KM 926)  dlv sv preg 1+  30
8 AFGHANISTA 1/2 AFGHANI 1331 (1952)     (KM 947) 1+  4
9 AFGHANISTA 1/2 AFGHANI 1332 (1953)     (KM 946) g.1 4
10 AFGHANISTA 2 AFGHANIS 1337 (1958)     (KM 949) 1+  4
11 AFGHANISTA 2 AFGHANIS 1357 (1978)     (KM 994) 1++ 6
12 AFGHANISTA 5 AFGHANIS 1340 (1961)     (KM 955) 1+  4
13 AFGHANISTA 5 QINDARKA 1988                  (KM 71) UNC 6
14 AFGHANISTA 10 QINDARK 1988                  (KM 60) UNC 6
15 AFGHANISTA 20 QINDARK 1988                  (KM 65) UNC 6
16 AFGHANISTA 50 QINDARK 1988                  (KM 72) UNC 6
17 AFGHANISTA 1 LEK 1988                  (KM 66) UNC 8
18 AFGHANISTA 2 LEKE 1989                  (KM 73) UNC 14
19 ALGERIE 10 CENTIM. 1921                  (KM TnA 5) 1  12
20 ALGERIE 1 CENTIME 1383.1964        (KM 94) '01 4
21 ALGERIE 2 CENTIMES 1383.1964        (KM 95) UNC 6
22 ALGERIE 5 CENTIMES 1383.1964        (KM 96) 1  4
23 ALGERIE 5 CENTIMES 1970                  (KM 101) UNC 6
24 ALGERIE 5 CENTIMES 1974                  (KM 106) UNC 6
25 ALGERIE 10.50 CENTI 1383.1964        (KM 97-99) 1+.1 4
26 ALGERIE 20 CENTIM 1383.1964        (KM 98) 1+  4
27 ALGERIE 20 CENTIM 1972                  (KM 103) UNC 6
28 ALGERIE 20 CENTIM 1975                  (KM 107.1) 1+  4
29 ALGERIE 50 CENTIM 1383.1964        (KM 99) 1+  4
30 ALGERIE 1 DINAR 1972                  (KM 104.1) UNC 10
31 ALGERIE 1 DINAR 1972                  (KM 104.2) 1++ 4
32 ALGERIE 1 DINAR ND 1983           (KM 112) 1++ 4
33 ANGOLA 20 CENTAVO 1927                  (KM 68) 1  10
34 ARGENTINA 2 CENTAVOS 1891                  (KM 8) 1+  4
35 ARGENTINA 1 CENTAVO 1971                  (KM 64) '01 4
36 ARGENTINA 5.10 CENTAV 1953                  (KM 46a-47a) g.1 6
37 ARGENTINA 10 CENTAVO 1951                  (KM 47) 1+  4
38 ARGENTINA 10 .25 CENTA 1992.1994        (KM 107-110a) 1+  4
39 ARGENTINA 100 PESOS 1978                  (KM 82) 1++ 4
40 ARGENTINA 100 PESOS 1979                  (KM 85) 1++ 4
41 ARGENTINA 100 PESOS 1980                  (KM 85a) '01 4
42 AUSTRALIA 1/2 PENNY 1933                  (KM 22) 1+  4
43 AUSTRALIA 1/2 PENNY 1938                  (KM 35) 1+  4
44 AUSTRALIA 1/2 PENNY 1942m              (KM 41) 1+  4
45 AUSTRALIA 1/2 PENNY 1951p               (KM 42) 1++ 4
46 AUSTRALIA 1/2 PENNY 1952                 (KM 49) 1++ 4
47 AUSTRALIA 1/2 PENNY 1960                 (KM 61) 1++ 4
48 AUSTRALIA 1 PENNY 1924                 (KM 23) g.1 6
49 AUSTRALIA 1 PENNY 1946                 (KM 36) 1+  50
50 AUSTRALIA 1 PENNY 1950                 (KM 43) 1+  4
51 AUSTRALIA 1 PENNY 1953p               (KM 50) 1+  4
52 AUSTRALIA 1 PENNY 1964p               (KM 56) '01 4
53 AUSTRALIA 3 PENCE 1921M              (KM 24) g.1 8
54 AUSTRALIA 3 PENCE 1938                  (KM 37) 1+  6
55 AUSTRALIA 3 PENCE 1947                  (KM 37a) 1++ 8
56 AUSTRALIA 3 PENCE 1952                  (KM 44) 1++ 4
57 AUSTRALIA 3 PENCE 1954                  (KM 51) '01 20
58 AUSTRALIA 3 PENCE 1958                  (KM 57) '01 6
59 AUSTRALIA 6 PENCE 1942D               (KM 38) 1++ 4
60 AUSTRALIA 6 PENCE 1948                  (KM 38a) g.1 4
61 AUSTRALIA 6 PENCE 1952                  (KM 45) g.1 4
62 AUSTRALIA 6 PENCE 1953                  (KM 52) g.1 4
63 AUSTRALIA 6 PENCE 1956                  (KM 58) 1+  10
64 AUSTRALIA 1 SHILLING 1943m              (KM 39) '01 40
65 AUSTRALIA 1 SHILLING 1946m              (KM 39a) 1+  10
66 AUSTRALIA 1 SHILLING 1952                  (KM 46) '01 14
67 AUSTRALIA 1 SHILLING 1954                  (KM 53) 1+  8
68 AUSTRALIA 1 SHILLING 1960                  (KM 59) '01 6
69 AUSTRALIA 1 FLORIN 1927                  (KM 31) 1+  22
70 AUSTRALIA 1 FLORIN 1942S               (KM 40) 1+  14
71 AUSTRALIA 1 FLORIN 1946                  (KM 40a) 1+  8
72 AUSTRALIA 1 FLORIN 1951                  (KM 47) 1+  12
73 AUSTRALIA 1 FLORIN 1951                  (KM 48) 1+  20
74 AUSTRALIA 1 FLORIN 1954                  (KM 54) g.1 4
75 AUSTRALIA 1 FLORIN 1954                  (KM 55) 1+  8
76 AUSTRALIA 1 FLORIN 1963                  (KM 60) '01 10
77 AUSTRALIA 10 CENTS 2006                  (KM 402) '01 4
78 AUSTRALIA 20 CENTS 2010                  (KM 403) '01 4
79 AUSTRALIA 50 CENTS 2001                  (KM 491.1) 1+  4
80 AUSTRALIA 1 DOLLAR 1984                  (KM 77) 1++ 4
81 AUSTRALIA 1 DOLLAR 1996                  (KM 310) 1+  4
82 AUSTRALIA 1 DOLLAR 2002                  (KM 600.1) 1+  4
83 AUSTRALIA 5 DOLLARS 2000                  (KM 382) PROOF 100
84 AUSTRIA 1 TALAR 1780SF             (KM T 1) UNC 80
85 AUSTRIA 1 KREUZER 1816A               (KM 2113) 1/1- 4
86 AUSTRIA 1 KREUZER 1859A               (KM 2186) 1++ 4
87 AUSTRIA 3 KREUZER 1800S               (KM 2115.3) 1- 8
88 AUSTRIA 4 KREUZER 1861A               (KM 2194) 1- 4
89 AUSTRIA 10 KREUZER 1869                 (KM 2206) g.1 4
90 AUSTRIA 10.20 HELER 1916.1893       (KM 2822-2803) 1+  4
91 AZORES 20 REIS 1795                 (KM 3) g.1 90
92 BEL CONGO 1 FRANC 1958                  (KM 4) 1  4
93 BELGIA 2 LIARDS 1789                  (C 20) 1- 16
94 BELGIA 1 CENTIME 1887                  (KM 34.1) 1  4
95 BELGIA 1 CENTIME 1899                  (KM 33.1) 1++ 10
96 BELGIA 2 CENTIMES 1835                  (KM 4.2) 1+  30
97 BELGIA 2 CENTIMES 1902                  (KM 36) 1+  6
98 BELGIA 5 CENTIMES 1916                  (KM 80)                  1++ 4
99 BELGIA 25 CENTIM 1916                  (KM 82) 1+  8
100 BELGIA 25 CENTIM 1908                  (KM 63) 1  4
101 BELGIA 25 CENTIM 1939                  (KM 114.1) 1+  4
102 BELGIA 25 CENTIM 1938                  (KM 115.1) 1+  4
103 BELGIA 25 CENTIM 1944                  (KM 132) 1+  4
104 BELGIA 1 FRANC 1922.1934       (KM 89-90) 1.1+ 4
105 BELGIA 1 FRANC 1939                  (KM 119) g.1 4
106 BELGIA 2 FRANCS 1923                  (KM 92) g.1 4
107 BELGIA 5 FRANCS 1939                  (KM 117.2) 1+  4
108 BELGIA 5 FRANCS 1943                  (KM 129.1) 1+  4
109 BELGIA 1.2.5 CENTS 2007                  (KM 224-225-226) UNC 40
110 BELIZE 5 CENTS 1974                  (KM 34) 1+  4
111 BELIZE 5 CENTS 2000                  (KM 33a) '01 4
112 BELIZE 25 CENTS 1979                  (KM 36) '01 4
113 BELIZE 50 CENTS 1975                  (KM 37) 1+  4
114 BERMUDA 1 CENT  1991                  (KM 44) '01 4
115 BHUTAN 1/2 RUPEE ND                     (KM 7.1) 1++ 32
116 BOLIVIA 2 REALES 1809PJ             (KM 83) 1  36
117 BOLIVIA 5 CENTAVOS 1883                  (KM 169.2) g.1 12
118 BOLIVIA 20 CENTAVO 1878                  (KM 159.1) 1- 10
119 BOLIVIA 1/2 SOL 1830JL              (KM 93.2a) 1  8
120 BRASIL 20 REIS  ND 1835           (KM 436.1) 1  30
121 BRASIL 20 REIS 1830                  (KM 360.1) 1- 10
122 BRASIL 40 REIS ND 1835           (KM 444.1) 1- 10
123 BRASIL 500 REIS 1851                  (KM 458) 1++ 40
124 BRASIL 2000 REIS 1939                  (KM 551) 1  4
125 BRASIL 2 CENTAVOS 1969                  (KM 577.2) UNC 6
126 BRASIL 10.20 CENTA 1950.1944        (KM 561-556a) g.1 6
127 BRASIL 20 CENTAVO 1978.1970        (KM 579.1a -579.2) 01.1+ 4
128 BRASIL 50 CENTAVO 1959                  (KM 569) '01 4
129 BRASIL 50 CENTAVO 1970.1975        (KM 580a-580b) 1+.01 4
130 BRASIL 1.2 CRUZEIRO 1961                  (KM 570-571) '01 8
131 BRASIL 5 CENTAVOS 1986                  (KM 601) '01 4
132 BRASIL 1 CRUZEIRO 1980                  (KM 590) '01 4
133 BRASIL 5.10 CENTAV 1989                  (KM 612-613) UNC 10
134 BRASIL 25 CENTAVO 1994                  (KM 634) '01 4
135 BRASIL 10 CRUZADO 1988                  (KM 607) '01 4
136 BRASIL 25 CENTAVO 2003                  (KM 650) UNC 6
137 BRASIL 25 CENTAVO 2008                  (KM 650a) '01 4
138 BRASIL 50 CENTAVO 2003                  (KM 651a) '01 4
139 BRASIL 1 REAL 1994                  (KM 636) '01 4
140 BULGARIA 2 LEVA 1969                  (KM 75) 1+  4
141 BURMA 1 PYA 1955                  (KM 32) 1++ 4
142 BURMA 1 PYA 1966                  (KM 38) '01 4
143 BURMA 5 PYAS 1952                  (KM 33) 1++ 4
144 BURMA 5 PYAS 1966                  (KM 39) 1+  4
145 BURMA 5 PYAS 1987                  (KM 51) '01 4
146 BURMA 10 PYAS 1965                  (KM 34) 1++ 4
147 BURMA 10 PYAS 1983                  (KM 49) '01 4
148 BURMA 25 PYAS 1965                  (KM 35) 1+  4
149 BURMA 25 PYAS 1966                  (KM 41) 1  4
150 BURMA 25 PYAS 1980                  (KM 48) 1+  4
151 BURMA 50 PYAS 1961                  (KM 36) 1+  4
152 BURMA 50 PYAS 1966                  (KM 42) 1+  4
153 BURMA 50 PYAS 1975                  (KM 46) 1++ 4
154 BURMA 1 KYAT 1975                  (KM 47) UNC 8
155 MYANMAR 25 PYAS 1991                  (KM 58) UNC 6
156 MYANMAR 10 KYATS 1999                  (KM 62) 1++ 4
157 CAMBODIA 1/8 TICAL ND 1847           (KM 32.2) 1+  40
158 CAMBODIA 10 CENTIM 1860                  (KM 43.1) 1+  60
159 CAMBODIA 50 CENTIM 1959                  (KM 56) UNC 20
160 CAMEROUN 1 FRANC 1926                  (KM 2)  g.1 4
161 CANADA 1/2 PENNY 1832                  (KM 1)  NOVA SCOTIA 1  12
162 CANADA 5 CENTS 1945                  (KM 40a) 1+  4
163 CANADA 5 CENTS 1953                  (KM 50)     with strap 1+  4
164 CANADA 25 CENTS 1943.1951       (KM 35-44) g.1 6
165 CANADA 25 CENTS 1963                  (KM 52) 1++ 4
166 CANADA 25 CENTS 2006                  (KM 629) UNC 10
167 CANADA 25 CENTS 2006                  (KM 635) UNC 10
168 CANADA 50 CENTS 1941                  (KM 36) g.1 12
169 CANADA 50 CENTS 1956                  (KM 53) 1+  12
170 CANADA 50 CENTS 1962                  (KM 56) 1++ 12
171 CANADA 50 CEATS 1977                  (KM 75.2) '01 4
172 CENT AFR ST 10 FRANCS 1985                  (KM 9) g.1 4
173 CEYLON 1 CENT  1943                  (KM 111a) 1++ 4
174 CEYLON 1 CENT  1968                  (KM 127) UNC 6
175 CEYLON 5.10 CENTS 1910.1914        (KM 103-104) 1- 4
176 CEYLON 10 CENTS 1951                  (KM 121) 1+  4
177 CEYLON 50 CENTS 1951                  (KM 123) 1+  4
178 CEYLON 2 RUPEE 1968                  (KM 134) UNC 15
179 SRI LANKA 1.2 CENT 1975                  (KM 137-138) 01.1+ 4
180 SRI LANKA 5 CENTS 1975.1978       (KM 139-139a) '01 4
181 SRI LANKA 10 CENTS 1975.1978       (KM 140-140a) '01 4
182 SRI LANKA 25.50 CENTS 1975                  (KM 141.1-135.1) '01 4
183 SRI LANKA 1 RUPEE 1975                  (KM 136.1) UNC 6
184 SRI LANKA 2 RUPEE 1981.1995       (KM 145-155) 1+  4
185 SRI LANKA 2 RUPEE 2002                  (KM 147) 1++ 4
186 SRI LANKA 10 RUPEES 2009                  (KM 181) UNC 24
187 CHILE 10 CENTES. 1969                  (KM 191) 1+  4
188 CHILE 1 CENTAVO 1975                  (KM 203) '01 4
189 CHILE 5 PESOS 1977                  (KM 209) 1+  4
190 CHILE 10 PESOS 1957                  (KM 181) 1+  4
191 CHINA EMP. 50 CASH (1851-1861)     (C 1-7.1) g.1 80
192 CHINA EMP. 10 CASH (1851-1861)     (C 2-6) g.1 28
193 CHINA HUP. 10 CASH (1906)                (Y 10j ) 1  4
194 CHINA REP 10 CASH (1920)                (Y 301) 1+  4
195 CHINA REP 10 CASH (ca 1920)           (Y 303) g.1 4
196 CHINA REP 10 CASH (ca 1920)           (Y 303.4) g.1 4
197 CHINA REP 10 CASH (ca 1920)           (Y 306.1b) 1  8
198 MANCHUKUO 1 CHIAO år 1 (1934)        (Y 8) 1+  8
199 KWANGTUNG 1 CASH (1890-1908)     (Y 190) '01 4
200 SZECHUAN 50 CASH år 1 (1912)        (Y 449a) 1+  24
201 YUNNAN 10 CASH (1851-1861)     (C 26-5) 1  28
202 COLOMBIA 1.5 CENTAVO 1961.1964        (KM 205a-206) 01.1+ 4
203 COLOMBIA 10.20 CENTA 1964.1959        (KM 212.2-215.1) 01.1+ 4
204 COLOMBIA 10 CENTAVO 1969                  (KM 236) 1++ 4
205 COLOMBIA 20 CENTAVO 1966                  (KM 215.3) 1+  4
206 COLOMBIA 50 CENTAVO 1967                  (KM 228) '01 12
207 COLOMBIA 1 PESO 1975                  (KM 258.1) 1++ 4
208 COLOMBIA 1 PESO 1979                  (KM 258.2) 1+  4
209 COLOMBIA 2 PESOS 1977                  (KM 263) 1+  4
210 COLOMBIA 50.100 PESO 2012                  (KM 295-296) UNC 14
211 COLOMBIA 200 PESOS 2012                  (KM 297) UNC 12
212 COLOMBIA 500 PESOS 2012                  (KM 298) UNC 16
213 COLOMBIA 1000 PESOS 2012                  (KM 299) UNC 22
214 COSTA RICA 5 CENTIMOS 1940                  (KM 151) 1  4
215 COSTA RICA 5 CENTIMOS 1951                  (KM 184.1) g.1 4
216 COSTA RICA 5 CENTIMOS 1967                  (KM 184.1a) 1+  4
217 COSTA RICA 10 CENTAVO 1918                  (KM 149.2) 1/1- 4
218 COSTA RICA 10 CENTIMO 1920                  (KM 152) 1/1- 4
219 COSTA RICA 10 CENTIMO 1951                  (KM 185.1) 1  4
220 COSTA RICA 10 CENTIMO 1958                  (KM 185.1a) 1+  4
221 COSTA RICA 10 CENTIMO 1969                  (KM 185.2) 1++ 4
222 COSTA RICA 10 CENTIMO 1972                  (KM 185.3) 1++ 4
223 COSTA RICA 25 CENTIMO 1972                  (KM 188.2) 1+ 4
224 COSTA RICA 50 CENTIMO 1935                  (KM 172) 1  4
225 COSTA RICA 50 CENTIMO 1948                  (KM 182) 1  4
226 COSTA RICA 50 CENTIMO 1970                  (KM 189.3) 1+ 4
227 COSTA RICA 1 COLON 1948                  (KM 177) 1  4
228 COSTA RICA 1 COLON 1954                  (KM 186.1) 1+ 4
229 COSTA RICA 1 COLON 1970                  (KM 186.2) 1+ 4
230 COSTA RICA 1 COLON 1972                  (KM 186.3) 1+ 4
231 COSTA RICA 2 COLONES 1954                  (KM 187.1) g.1 4
232 COSTA RICA 2 CENTAVOS 1961                  (KM 187.1a) g.1 4
233 CUBA 1 CENTAVO 2002                  (KM 729) '01 4
234 CUBA 5 CENTAVOS 1989                  (KM 412.3) 1+ 4
235 CURACAO 1 CENT  1944D               (KM 41) '01 12
236 CURACAO 2 1/2 CENTS 1947                  (KM 42) '01 20
237 CESKOSL 5 HALERU 1938                  (KM 6) 1++ 4
238 CESKOSL 20 HALERU 1921                  (KM 1) 1+ 4
239 CESKOSL 5 KORUN 1926                  (KM 10) 1+ 12
240 DANMARK 24 SKILLING 1759                  ( 7.1-H35A)     falsk? 2 4
241 SLESVIG HOL 1/24 SPECI 1809                  ( 8-H16) 1/1- 100
242 DANMARK 4 RIG BA SK. 1836                  ( 21-H32) 1-/2 4
243 DANMARK 1 RIG BA SK. 1818                  ( 17-H37) 1  50
244 DANMARK 1 SKILLING 1863                  ( 9.1-H16A) 1+ 20
245 DANMARK 1/2 RIG BA sk 1838                  ( 15-H38) 1  20
246 DANMARK 1 ØRE 1874.1899        (KM 792.1-792.2) 1  20
247 DANMARK 1 ØRE 1910.1921        (KM 804-812.2) 1  4
248 DANMARK 1.10 ØRE 1940.1919        (KM 826.2-818.2) '01 8
249 DANMARK 2 ØRE 1899.1920        (KM 793.2-813.2) g.1 4
250 DANMARK 2 ØRE 1907.1909        (KM 805) 1+ 20
251 DANMARK 5 ØRE 1919                  (KM 814.2) g.1 4
252 DANMARK 5 ØRE 1941                  (KM 834) '01 20
253 DANMARK 10.25 ØRE 1921                  (KM 818.2a-815.2a) 1+ 40
254 DANMARK 25 ØRE 1940.1946        (KM 823.2) 1+ 10
255 DANMARK 25 ØRE 1925.1926        (KM 823.1) 1+ 50
256 DANMARK 25 ØRE 1962                  (KM 850) UNC 10
257 DANMARK 1 KRONE 1875                  (KM 797) 1- 10
258 DANMARK 5 KRONER 1960                  (KM 853.1) UNC 80
259 DANMARK 5 KRONER 1964                  (KM 854) '01 50
260 DANMARK 5 KRONER 1976                  (KM 863.1) UNC 10
261 DANMARK 20 KRONER 2010                  KAJAK KONEBÅD UNC 25
262 DANMARK 20 KRONER 2012                  14.JANUAR UNC 25
263 DANMARK 20 KRONER 2012                  KONG FREDERIK UNC 25
264 DANMARK 20 KRONER 2012                  FISKEKUTTER UNC 25
265 DANMARK 20 KRONER 2013                  1572 UNC 25
266 DANMARK 20 KRONER 2013                  1675 UNC 25
267 DANMARK 20 KRONER 2013                  1820 UNC 25
268 DANMARK 20 KRONER 2013                  1913 UNC 25
269 EAST AFRIKA 50 CENTS 1948                  (KM 30) 1++ 4
270 EAST AFRIKA 10 CENTS 1956                  (KM 38) 1++ 6
271 ECUADOR 20 CENTAVO 1972                  (KM 77.1c) 1+ 4
272 ECUADOR 1 SUCRE 1946                  (KM 78.2) 1++ 4
273 EGYPT 10 QIRSH 1327 år 6 (1915)(KM 309) 1  24
274 EGYPT 1/10 QIRSH 1293 år 30 (1906)(KM 289) 1+ 4
275 EGYPT 5 MILLIEMES 1393.1973        (KM 433) UNC 6
276 EGYPT 5 MILLIEMES 1380.1960        (KM 394) '01 4
277 EGYPT 10 MILLIEME 1357.1938        (KM 364) 1  4
278 EGYPT 10 MILLIEME 1375.1956        (KM 381) 1+ 12
279 EGYPT 10 MILLIEME 1380.1960        (KM 395) 1+ 4
280 EGYPT 10 MILLIEME 1386.1967        (KM 411) 1+ 4
281 EGYPT 20 MILLIEME 1378.1958        (KM 390) 1  4
282 EGYPT 5 PIASTRES 1404.1984        (KM 555.2) 1+ 4
283 EGYPT 5 PIASTRES 1404.1984        (KM 622.1) 1++ 4
284 EGYPT 5 PIASTRES 1404.1984        (KM 622.2) 1++ 4
285 EGYPT 5 PIASTRES 1429.2008        (KM 941a) UNC 6
286 EGYPT 10 PIASTRES 1392.1972        (KM 430) 1++ 4
287 EGYPT 10 PIASTRES 1404.1984        (KM 556) 1+ 4
288 EGYPT 1 POUND 1428.2007        (KM 940a) '01 4
289 FALKLAND 1 PENNY 2004                  (KM 130) '01 4
290 FIJI 1 CENT  1977                  (KM 39) 1+ 4
291 FIJI 1 CENT  1990                  (KM 49a) 1+ 4
292 FIJI 2 CENTS 1969                  (KM 28) 1+ 4
293 FIJI 5 CENTS 1973                  (KM 29) 1++ 4
294 FIJI 5 CENTS 1987                  (KM 51) 1+ 4
295 FIJI 5 CENTS 1994                  (KM 51a) '01 4
296 FIJI 10 CENTS 1969.1992        (KM 30-52a) 1++ 4
297 FIJI 20 CENTS 1969                  (KM 31) 1+ 4
298 FINLAND 1 PENNI 1911                  (KM 13) '01 10
299 FINLAND 5 PENNIÅ 1867                  (KM 4.1) 1  20
300 FINLAND 5 PENNIÅ 1873                  (KM 4.2) 1  20
301 FINLAND 5 PENNIÅ 1889.1911       (KM 11-15) 1  4
302 FINLAND 5 PENNIÅ 1912                  (KM 15) '01 80
303 FINLAND 5 PENNIÅ 1913                  (KM 15) 1++ 8
304 FINLAND 5 PENNIÅ 1964                  (KM 45) UNC 60
305 FINLAND 10 PENNIÅ 1987                  (KM 46a) UNC 6
306 FINLAND 25 PENNIÅ 1921                  (KM 25) 1+ 4
307 FINLAND 50 PENNIÅ 1936                  (KM 26) 1+ 4
308 FINLAND 50 PENNIÅ 1944                  (KM 26b) 1+ 4
309 FINLAND 1 MARKKA 1921                  (KM 27) 1+ 8
310 FINLAND 1 MARKKA 1929                  (KM 30) 1+ 10
311 FINLAND 1 MARKKA 1941                  (KM 30a) 1+ 4
312 FINLAND 1 MARKKA 1950                  (KM 30b) '01 15
313 FINLAND 1 MARKKA 1959                  (KM 36a) '01 4
314 FINLAND 1 MARKKA 2001                  (KM 76) UNC 15
315 FINLAND 5 MARKKA 1942                  (KM 31) 1+ 10
316 FINLAND 5 MARKKA 1952                  (KM 31a) '01 60
317 FINLAND 5 MARKKA 1952                  (KM 37) 1+ 6
318 FINLAND 20 MARKKA 1961                  (KM 39) 1+ 4
319 FRA COLONI 5 CENTIMES 1841                  (KM 12)     GUADELUPE 1+ 120
320 FRANCE 5 CENTIMES 1916          nød mynt MARSEILE g.1 10
321 FRANCE 10 CENTIM. 1921          nød mynt DEVREUX 1++ 10
322 FRANCE 5 CENTIMES 1921          nød mynt DEVREUX 1+ 10
323 FRANCE 10 CENTIM. 1942                  (KM 898.1) 1+ 4
324 FRANCE 10 CENTIM. 1941                  (KM 898.2) 1++ 4
325 FRANCE 10 CENTIM. 1944                  (KM 903) 1++ 4
326 FRANCE 10 CENTIM. 1946B               (KM 906.2) '01 40
327 FRANCE 20 CENTIM. 1941                  (KM 899) '01 16
328 FRANCE 20 CENTIM. 1942                  (KM 900.1) 1+ 4
329 FRANCE 25 CENTIM. 1903                  (KM 855) 1  4
330 FRANCE 25 CENTIM. 1904                  (KM 856) 1  4
331 FRANCE 50 CENTIM. 1923.1947        (KM 884-894.1a) 1++ 4
332 FRANCE 1 FRANC 1988                  (KM 963) 1+ 4
333 FRANCE 1 FRANC 1992                  (KM 1004.1) '01 4
334 FRANCE 2 FRANCS 1995                  (KM 1119) '01 4
335 FRANCE 10 FRANCS 1947                  (KM 908.1) '01 4
336 FRANCE 10 FRANCS 1948.1948B     (KM 909.1-909.2) '01 8
337 FRANCE 10 FRANCS 1986                  (KM 959) '01 12
338 FRANCE 20 FRANCS 1951                  (KM 917.1) '01 4
339 FRANCE 20 FRANCS 1992                  (KM 1008.2) UNC 40
340 FRA OCEAN 1 FRANC 1949                  (KM 2) '01 4
341 FRA OCEAN 5 FRANCS 1952                  (KM 4) 1+ 4
342 GERM E. AFR 1 HELLER 1907J                (KM 7) 1+ 6
343 GERMANY 5 MC 1921           PORSELEN.MYNT? UNC 10
344 HAMBURG 1/2 MIL. 200000 MARK 1923J '01 4
345 PRUSSIA 1 PFENNIG 1867A               (KM 480.1) 1+ 4
346 GERMANY 1 PFENNIG 1905A.1925J   (KM 10-37) 1+ 4
347 GERMANY 5 PFENNIG 1924A               (KM 32-39) 1+ 4
348 GERMANY 5 REICPF. 1939J                (KM 91) '01 30
349 GERMANY 10 PFENNIG 1924A.1925D  (KM 33-40) g.1 4
350 GERMANY 10 PFENNIG 1937A                (KM 92) 1++ 4
351 GERMANY 50 RENT PF 1924J                (KM 34) 1+ 60
352 GERMANY 3 MARK 1922A                (KM 29) 1+ 4
353 GERMANY 5 REIC MARK 1936D               (KM 86) 1+ 26
354 GERMANY 1.2.5 CENTS 2010A                (KM 207-208-209) UNC 20
355 GER DEM RP 1.10 PF. 1979.1967        (KM 8.2-10) '01 4
356 GER DEM RP 5 PFENNIG 1968.1980        (KM 9.1-9.2) '01 4
357 GER DEM RP 1 MARK  1977                  (KM 35.2) '01 4
358 GER DEM RP 2 MARK 1978                  (KM 48) 1++ 4
359 GHANA 1/2 PESAWA 1967                  (KM 12) 1+ 4
360 GHANA 2 SHILLINGS 1958                  (KM 6) 1+ 4
361 GHANA 20 PESAWAS 1967                  (KM 17) 1  4
362 GIBRALTAR 2 QUARTS  1810                  (KM Tn 4.1)          hh 1  30
363 GIBRALTAR 2 PENCE 2009                  (KM 1080) UNC 6
364 GR BRITAIN 1/3 FARTHIN 1827                  (KM 703) 1+ 150
365 GR BRITAIN 1/2 FARTHIN 1828                  (KM 704.1) 1+ 130
366 GR BRITAIN 1 FARTHING 1773                  (KM 602) 1  80
367 GR BRITAIN 1 FARTHING 1799                  (KM 646) 1  20
368 GR BRITAIN 1 FARTHING 1807                  (KM 661) g.1 30
369 GR BRITAIN 1 FARTHING 1825                  (KM 677) 1+ 40
370 GR BRITAIN 1 FARTHING 1825                  (KM 697) 1  25
371 GR BRITAIN 1 FARTHING 1918                  (KM 808.1) 1+ 6
372 GR BRITAIN 1/2 PENNY 1774                  (KM 601) 1- 10
373 GR BRITAIN 1/2 PENNY 1799                  (KM 647) 1+ 80
374 GR BRITAIN 1/2 PENNY 1807                  (KM 662) g.1 25
375 GR BRITAIN 1/2 PENNY 1826                  (KM 692) 1/1- 20
376 GR BRITAIN 1 PENNY 1797                  (KM 618)      stort h 1- 30
377 GR BRITAIN 1 PENNY 1806                  (KM 663) 1+ 100
378 GR BRITAIN 1 PENNY 1825                  (KM 696)     mørk g.1 20
379 GR BRITAIN 1 PENNY 1899                  (KM 790) 1  4
380 GR BRITAIN 1 PENNY 1907                  (KM 794.2) 1+ 8
381 GR BRITAIN 2 PENCE 1797                  (KM 619) g.1 120
382 GR BRITAIN 3 PENCE 1762                  (KM 591) 1+ 50
383 GR BRITAIN 6 PENCE 1818                  (KM 665) 1- 20
384 GR BRITAIN 1 SHILLING 1817                  (KM 666) 1+ 200
385 GR BRITAIN 1 SHILLING 1826                  (KM 694) 1  70
386 GR BRITAIN 1 FLORIN 1936                  (KM 834) 1  4
387 GR BRITAIN 1/2 CROWN 1817                  (KM 672) 2 30
388 GR BRITAIN 1/2 CROWN 1825                  (KM 695) 1- 60
389 GR BRITAIN 1/2 CROWN 1967                  (KM 907) 1+ 4
390 GR BRITAIN 1 CROWN 1965                  (KM 910) UNC 4
391 GREECE 10 LEPTA 1837                  (KM 17)     renset 1  100
392 GREECE 10 LEPTA 1869                  (KM 43) 1  8
393 GREECE 10 LEPTA 1882                  (KM 55) g.1 12
394 GREECE 5 LEPTA 1954                  (KM 77) UNC 8
395 GREECE 10 LEPTA 1959                  (KM 78) UNC 12
396 GREECE 20 LEPTA 1959                  (KM 79) UNC 8
397 GREECE 50 LEPTA 1962                  (KM 80) UNC 18
398 GREECE 1 DRACHMA 1962                  (KM 81) UNC 22
399 GREECE 2 DRACHMAI 1962                  (KM 82) UNC 24
400 GREECE 5 DRACHMAI 1954                  (KM 83) UNC 24
401 GREECE 10 DRACHM 1959                  (KM 84) UNC 24
402 GREECE 20 DRACHM 1960                  (KM 85) UNC 24
403 GREECE 50 DRACHM 1964                  (KM 164) '01 4
404 GREECE 1.2.5 CENTS 2008                  (KM 181-182-183) UNC 16
405 GUATEMALA 1 REAL 1901                  (KM 177) 1+ 4
406 GUATEMALA 1 CENTAVO 1932                  (KM 249) 1+ 4
407 GUATEMALA 1 CENTAVO 1950                  (KM 254) 1  4
408 GUATEMALA 1 CENTAVO 1954                  (KM 259) g.1 4
409 GUATEMALA 1 CENTAVO 1958                  (KM 260) '01 4
410 GUATEMALA 1 CENTAVO 1969                  (KM 265) '01 4
411 GUATEMALA 1 CENTAVO 1977                  (KM 275.1) '01 4
412 GUATEMALA 1 CENTAVO 1984                  (KM 275.2) 1++ 4
413 GUATEMALA 2 CENTAVOS 1932                  (KM 250) 1  4
414 GUATEMALA 5 CENTAVOS 1948                  (KM 238.1) 1  4
415 GUATEMALA 5 CENTAVOS 1932                  (KM 238.2) 1  4
416 GUATEMALA 5 CENTAVOS 1955                  (KM 257.1) 1  4
417 GUATEMALA 5 CENTAVOS 1960                  (KM 261) 1  4
418 GUATEMALA 5 CENTAVOS 1969                  (KM 266) UNC 8
419 GUATEMALA 5 CENTAVOS 1976                  (KM 270) 1  4
420 GUATEMALA 5 CENTAVOS 1978                  (KM 276.1) 1+ 4
421 GUATEMALA 5 CENTAVOS 1992                  (KM 276.4) UNC 6
422 GUATEMALA 5 CENTAVOS 1997                  (KM 276.6) '01 4
423 GUATEMALA 10 CENTAVO 1948                  (KM 239.1) g.1 4
424 GUATEMALA 10 CENTAVO 1956                  (KM 256.1) g.1 6
425 GUATEMALA 10 CENTAVO 1960                  (KM 262) 1+ 6
426 GUATEMALA 10 CENTAVO 1970                  (KM 267) UNC 6
427 GUATEMALA 10 CENTAVO 1991                  (KM 277.5) UNC 6
428 GUATEMALA 10 CENTAVO 1996                  (KM 277.6) UNC 6
429 GUATEMALA 25 CENTAVO 1952                  (KM 258) 1++ 18
430 GUATEMALA 25 CENTAVO 1965                  (KM 268) g.1 4
431 GUATEMALA 25 CENTAVO 1968                  (KM 269) 1++ 4
432 GUATEMALA 25 CENTAVO 1978                  (KM 278.1) 1++ 4
433 GUATEMALA 25 CENTAVO 1991                  (KM 278.5) UNC 6
434 GUERNSEY 1/2 PENNY 1971                  (KM 20) '01 4
435 GUYANA 1/2 STIVER 1813                  (KM 9) 1+ 200
436 GUYANA 1 STIVER 1813                  (KM 10) g.1 100
437 GUYANA 1/2 GUILDER 1832                  (KM 18) 1  150
438 HONG KONG 1 DOLLAR 1960H               (KM 31.1) UNC 20
439 HONG KONG 1 DOLLAR 1973                  (KM 35) '01 6
440 HONG KONG 1 DOLLAR 1980                  (KM 43) UNC 6
441 HUNGARY 1 DENAR 1519                   1+ 200
442 HUNGARY 10 FILLER 1893                  (KM 482) 1  4
443 HUNGARY 1 FORINT 1967                  (KM 575) '01 10
444 ICELAND 50 KRONUR 1968                  (KM 16) '01 20
445 INDIA BR 1/2 PICE 1887                  (KM 484) 1  4
446 INDIA BR 1/2 PICE 1921                  (KM 510) 1+ 4
447 INDIA BR 1/2 PICE 1940                  (KM 528) 1++ 4
448 INDIA BR 1/12 ANNA 1908                  (KM 498) 1+ 4
449 INDIA BR 1/4 ANNA 1898                  (KM 486) 1/1- 4
450 INDIA BR 1/4 ANNA 1936                  (KM 512) 1+ 4
451 INDIA BR 1/4 ANNA 1910                  (KM 502)     mørk g.1 4
452 INDIA BR 1/4 ANNA 1939                  (KM 530) 1+ 4
453 INDIA BR 1/4 ANNA 1940                  (KM 531) 1+ 4
454 INDIA BR 1/2 ANNA 1943                  (KM 534b.1) '01 4
455 INDIA BR 1/2 ANNA 1945                  (KM 534b.2) 1++ 4
456 INDIA BR 1 ANNA 1943                  (KM 537a) 1  4
457 INDIA BR 1 ANNA 1947                  (KM 538) g.1 4
458 INDIA BR 2 ANNAS 1841                  (KM 460.2) 1  6
459 INDIA BR 2 ANNAS 1935                  (KM 516) 1  4
460 INDIA BR 2 ANNAS 1943                  (KM 541a) 1++ 4
461 INDIA BR 1/2 RUPEE 1947                  (KM 553) 1+ 4
462 INDIA 1 PICE 1951.1952        (KM 1.3-1.4) 01.1+ 4
463 INDIA 1 PICE 1957.1963        (KM 8-8a) '01 4
464 INDIA 1/2 ANNA 1950.1955        (KM 2.1-2.2) UNC.1 8
465 INDIA 1/4 RUPEE 1951.54.54       (KM 5.1-5.2-5.3) 1+ 8
466 INDIA 1/2 RUPEE 1950.54.56       (KM 6.1-6.2-6.3) 1+ 8
467 INDIA 1 RUPEE 1950                  (KM 7.1) '01 10
468 INDIA 10.20 PAISE 1973.1983        (KM 27.1-44) '01 4
469 INDIA 10 PAISE 1980                  (KM 35) UNC 6
470 INDIA 10 PAISE 1987                  (KM 39) UNC 4
471 INDIA 10 PAISE 1983                  (KM 46) UNC 10
472 INDIA 50 PAISE 1964                  (KM 56) g.1 4
473 INDIA 50 PAISE 1972                  (KM 60) '01 4
474 INDIA 1 RUPEE 1989                  (KM 79.3) '01 4
475 INDIA 5 RUPEES 2000                  (KM 154.1) '01 4
476 INDONESIA 1 DUIT 1790                  (KM 111.4) 1- 4
477 INDONESIA 100 RUPIAH 1999                  (KM 61) '01 4
478 INDONESIA 200 RUPIAH 2003                  (KM 66) UNC 6
479 INDONESIA 500 RUPIAH 2003                  (KM 67) '01 4
480 INDONESIA 1000 RUPIAH 2010                  (KM 70) UNC 12
481 IRAN 1000 DINARS 1338 (1918)     (KM 1056) 1/1- 8
482 IRAN 2 RIALS 1350 (1971)     (KM 1173) 1+ 4
483 IRAN 5 RIALS 1352 (1973)     (KM 1176) 1++ 4
484 IRAN 5 RIALS 2535 (1976)     (KM 1207) '01 4
485 IRAN 10 RIALS 1350 (1971)     (KM 1178) '01 4
486 IRAN 250 RIALS 1378 (1999)     (KM 1262) 1+ 4
487 IRAN 250 RIALS 1385 (2006)     (KM 1268) '01 4
488 IRAQ 50 FILS 1388.1969        (KM 128) 1+ 4
489 IRLAND 1PUNT 1990                  (KM 27) 1+ 4
490 IRLAND 1.2.5 CENTS 2010                  (KM 32-33-34) UNC 30
491 ISLE OF MAN 1/2 PENNY 1831                  (KM Tn 21) 1  50
492 ISLE OF MAN 25 PENCE 1975                  (KM 31) UNC 12
493 ISRAEL 1 SHEQEL gammel sølv mynt.kopi ? 1++ 10
494 ISRAEL 10 PRUTAH 5712 (1952)     (KM 17) 1+ 4
495 ISRAEL 25 PRUTAH 5709 (1949)      (KM 12)     with pearl 1+ 4
496 ISRAEL 100 PRUTAH 5709 (1949)     (KM 14) 1+ 4
497 ISRAEL 5 LIROT 5738 (1978)     (KM 90) UNC 12
498 ISRAEL 1/2 SHEQEL 5740 (1980)     (KM 109) '01 4
499 ISRAEL 2 SHEQALIM 5769 (2009)     (KM 433) UNC 6
500 ISRAEL 5 SHEQALIM 5753 (1993)     (KM 237) 1+ 4
501 ISRAEL 10 SHEQAL. 5755 (1995)     (KM 270) 1++ 4
502 ITALIA GENOA 10 SOLDI 1799              (C 26) 1  120
503 ITALIA LOMBARDY 3 CENTESIMI 1822M    (C 2.2) g.1 15
504 ITALIA LOMBARDY 3 CENTESIMI 1852M    (C 30.1) 1  10
505 ITALIA LOMBARDY 1 SOLDO 1862B            (C 35.2) 1  8
506 ITALIA NAPLES SICI 1 GRANO 1790              (C 39) 1- 8
507 ITALIA NAPLES SICI 6 TORNESI 1800A.P     (C 96) 2 10
508 ITALIA SARDINIA 1 CENTESIMO 1826     (C 98.1) 1++ 40
509 ITALIA SARDINIA 5 CENTESIMI 1826P     (C 100.2) 1  10
510 ITALIA TUSCANY 1 QUATTRINO 1851      (C 62a) 1++ 40
511 ITALIA TUSCANY 10 QUATTRINI 1800      (C 32) 1  20
512 ITALIA TUSCANY 5 CENTESIMI 1859        (C 83) 1+ 30
513 ITALIA VENICE 1 CENTESIMO 1849      (C 181) 1+ 30
514 ITALIA 5 CENTES. 1861M               (KM 3.2) 1++ 6
515 ITALIA 20.50 CENTE 1943.1941        (KM 75b-76b) 1++ 6
516 ITALIA 50 CENTES. 1920                  (KM 61.2) 1+ 24
517 ITALIA 5.10 LIRE 1950.1949        (KM 89-90) 1+ 4
518 ITALIA 100 LIRE 1974                  (KM 102) '01 4
519 ITALIA 100 LIRE 1979                  (KM 106) UNC 6
520 ITALIA 200 LIRE 1981                  (KM 109) 1++ 4
521 ITALIA 500 LIRE ND 1996           (KM 181) '01 4
522 ITALIA 1.2.5 CENTS 2008                  (KM 210-211-212) UNC 20
523 ITALIA 2 EURO 2008                  (KM 251) UNC 30
524 JAMAICA 1/2 PENNY 1955                  (KM 36) g.1 4
525 JAMAICA 1/2 PENNY 1964                  (KM 38)    1+ 4
526 JAMAICA 1 PENNY 1966                  (KM 39) 1+ 4
527 JAMAICA 1 CENT  1969                  (KM 45) 1++ 4
528 JAPAN 3 stk. 1 MON (1626.1769)(C 1.1) 22.24.25 mm diam. 1+ 6
529 JAPAN 1 MON (1668)               (C 1.2) 1++ 6
530 JAPAN 1 MON (1714.1717)     (C 1.3) 1+ 16
531 JAPAN 4 MON (1768)               (C 4.1) 1+ 12
532 JAPAN 100 MON (1835.1870)     (C 7) 1++ 30
533 JAPAN 2 SHU  (1832.1858)     (C 18) gull298.sølv702 1++ 300
534 JAPAN 1/2 SEN ÅR13  (1880)   (Y 16.2) 1  4
535 JAPAN 1 SEN ÅR 9  (1876)     (Y 17.1)  1+ 10
536 JAPAN 1 SEN ÅR 2  (1913)     (Y 35) 1++ 15
537 JAPAN 1 SEN ÅR 10 (1935)    (Y 47) 1++ 4
538 JAPAN 1 SEN ÅR 13 (1938)    (Y 55) 1++ 4
539 JAPAN 1 SEN ÅR 15 (1940)    (Y 56) '01 4
540 JAPAN 1 SEN ÅR 16 (1941)    (Y 59) '01 4
541 JAPAN 1 SEN ÅR 19 (1944)    (Y 62) '01 4
542 JAPAN 5 SEN ÅR 7  (1932)     (Y 48) 1++ 4
543 JAPAN 5 SEN ÅR 11(1936)     (Y 53) '01 8
544 JAPAN 5 SEN ÅR 14 (Y 57)      (Y 57) 1++ 6
545 JAPAN 5 SEN ÅR 17 (1942)     (Y 60a) 1++ 4
546 JAPAN 5 SEN ÅR 19 (1944)     (Y 63) 1  4
547 JAPAN 5 SEN ÅR 21 (1946)     (Y 65) 1+ 4
548 JAPAN 10 SEN ÅR 3  (1914)      (Y 36.2) 1++ 12
549 JAPAN 10 SEN ÅR 2  (1927)      (Y 49)  '01 6
550 JAPAN 10 SEN ÅR 12 (1937)     (Y 54) UNC 26
551 JAPAN 10 SEN ÅR 13 (1938)     (Y 58) '01 8
552 JAPAN 10 SEN ÅR 15 (1940)     (Y 61) '01 4
553 JAPAN 10 SEN ÅR 19 (1944)     (Y 64) 1+ 4
554 JAPAN 10 SEN ÅR 21 (1946)     (Y 68) '01 4
555 JAPAN 20 SEN ÅR 43 (1910)     (Y 30) 1+ 22
556 JAPAN 50 SEN ÅR 41 (1908)     (Y 31) 1+ 30
557 JAPAN 50 SEN ÅR 11 (1936)     (Y 50) UNC 28
558 JAPAN 50 SEN ÅR 21 (1946)     (Y 67) '01 6
559 JAPAN 50 SEN ÅR 22 (1947)     (Y 69) 1++ 4
560 JAPAN 1 YEN ÅR 23 (1948)     (Y 70) '01 4
561 JAPAN 1 YEN ÅR 39 (1964)     (Y 74) '01 4
562 JAPAN 5 YEN ÅR 24 (1949)     (Y 71) 1++ 4
563 JAPAN 5 YEN ÅR25.39  (1950.1964)  (Y 72-72a) 1++ 6
564 JAPAN 10 YEN ÅR 27.41 (1952-1966)  (Y 73-73a) 1+.01 4
565 JAPAN 50 YEN ÅR 3181956)     (Y 75) '01 4
566 JAPAN 50 YEN ÅR 40 (1965)     (Y 76) UNC 12
567 JAPAN 100 YEN ÅR 33 (1958)     (Y 77)  '01 10
568 JAPAN 100 YEN ÅR 34 (1959)     (Y 78) '01 10
569 JAPAN 100 YEN ÅR 39 (1964)     (Y 79) UNC 14
570 JAPAN 500 YEN ÅR 22 (2010)     (Y 125) '01 12
571 JAPAN 1000 YEN ÅR 39 (1964)     (Y 80) '01 120
572 JERSEY 1/4 SHILLING 1957                   (KM 22) 1+ 4
573 JERSEY 1 1/2 SHILLIN 1945                  (KM 19) 1++ 4
574 JERSEY 1 PENNY 1990                  (KM 54) '01 4
575 JERSEY 2 PENCE 1987                  (KM 55) '01 4
576 JORDAN 5 FILS 1390.1970        (KM 15) 1+ 4
577 JORDAN 5 FILS 1398.1978        (KM 36) '01 4
578 JORDAN 10 FILS 1368.1949        (KM 4) g.1 4
579 JORDAN 10 FILS 1387.1967        (KM 10) 1+ 4
580 JORDAN 10 FILS 1395.1975        (KM 16) 1+ 4
581 JORDAN 10 FILS 1398.1978        (KM 37) '01 4
582 JORDAN 20 FILS 1368.1949        (KM 5) 1  4
583 JORDAN 25 FILS 1394.1974        (KM 17) 1+ 4
584 JORDAN 25 FILS 1401.1981        (KM 38) '01 4
585 JORDAN 50 FILS 1368.1949        (KM 6) 1+ 4
586 JORDAN 50 FILS 1374.1955        (KM 11) 1++ 4
587 JORDAN 50 FILS 1397.1977        (KM 18) UNC 6
588 JORDAN 50 FILS 1398.1978        (KM 39) '01 4
589 JORDAN 100 FILS 1368.1949        (KM 7) 1+ 8
590 JORDAN 100 FILS 1374.1955        (KM 12) 1++ 8
591 JORDAN 100 FILS 1387.1968        (KM 19) UNC 10
592 JORDAN 100 FILS 1401.1981        (KM 40) 1+ 4
593 JORDAN 5 PIASTRES 1414.1993        (KM 54) UNC 8
594 JORDAN 5 PIASTRES 1421.2008        (KM 73) '01 4
595 JORDAN 10 PIASTRES 1414.1993        (KM 55) '01 6
596 JORDAN 1 DINAR 1419.1998        (KM 64) 1+ 4
597 KAZAKHST. 5 TYIN 1993                  (KM 2a) UNC 6
598 KOREA 1/4 YANG  ÅR 2  (1898)     (KM 1117) 1+ 12
599 KUWAIT 50 FILS 1415.1995        (KM 13)          prakt UNC 6
600 LATVIA 2 LATI 1999                  (KM 38) 1+ 4
601 LEBANON 10 PIASTRES 1961                  (KM 24) '01 4
602 LEBANON 1 LIVRE 1968                  (KM 29) UNC 12
603 LEBANON 1 LIVRE 1980                  (KM 30) '01 4
604 LEBANON 100 LIVRES 1996                  (KM 38) UNC 8
605 LEBANON 250 LIVRES 1996                  (KM 36) UNC 10
606 LEBANON 500 LIVRES 1996                  (KM 39) UNC 12
607 LIBYA 100 DIRH. 1395.1975        (KM 17) 1+ 6
608 LITHAUEN 2 LITAI 1999                  (KM 112) 1++ 4
609 LUXEMB. 1 FRANC 1981.86.91      (KM 55-59-63) '01 6
610 LUXEMB. 10 FRANCS 1974                  (KM 57) 1++ 4
611 MACAU 5 AVOS 1967                  (KM 1a) 1+ 4
612 MACAU 10 AVOS 1952                  (KM 2) 1+ 4
613 MACAU 10 AVOS 1988                  (KM 20) '01 4
614 MACAU 20 AVOS 1982                  (KM 21)          fll 1+ 4
615 MACAU 50 AVOS 1973                  (KM 7) '01 4
616 MACAU 50 AVOS 1982                  (KM 22)          fll '01 4
617 MACAU 1 PATACA 1975                  (KM 6) 1++ 4
618 MALACCA 1 KEPING 1247                  (KM 8.1) g.1 4
619 MALAYA BRIT 1.10 CENT 1957.1961        (KM 5-2) 1+ 4
620 MALAYA BRIT 5 CENTS 1961                  (KM 1) '01 4
621 MALAYA BRIT 50 CENTS 1961H               (KM 4.1) 1+ 6
622 MALAYSIA 5 SEN 2012                  (KM 201)         UNC 6
623 MALAYSIA 10 SEN 2012                  (KM 202) UNC 6
624 MALAYSIA 20 SEN 2012                  (KM 203) UNC 6
625 MALAYSIA 50 SEN 2012                  (KM 204) '01 4
626 MALAYSIA 1 RINGGIT 1991                  (KM 54) '01 4
627 MALDIVE 5 LAARI 1379.1960        (KM 45) 1+ 4
628 MARITIUS 5 CENTS 1944                  (KM 20) 1  4
629 MEXICO 5 CENTAVOS 1945                  (KM 424) 1+ 4
630 MEXICO 10.20 CENTA 1977.1976       (KM 434.1-442) '01 8
631 MEXICO 25 CENTAVO 1952                  (KM 443) 1+ 4
632 MEXICO 50 CENTAVO 1950                  (KM 449) 1++ 6
633 MEXICO 50 CENTAVO 1997                  (KM 549) 1++ 4
634 MEXICO 5 PESOS 2007                  (KM 605) 1+ 4
635 MEXICO 10 PESOS 1976                  (KM 477.1) '01 4
636 MEXICO 10 PESOS 1988                  (KM 512) '01 4
637 MEXICO 10 PESOS 2007                  (KM 616) '01 20
638 MEXICO 20 PESOS 1980                  (KM 486) 1++ 4
639 MEXICO 500 PESOS 1988                  (KM 529) '01 4
640 MEXICO 1000 PESOS 1988                  (KM 536) 1+ 4
641 MONACO 2 EURO 2011                  (KM 195) UNC 40
642 MONACO 2 EURO 2012                  (KM 195) UNC 40
643 MOROCCO 3 FALUS 1290                  (C 166) 1  10
644 MOROCCO 1/2 DIRHAM 1321                  (Y 18) 1+ 16
645 MOROCCO 1 FRANC 1370.1951        (Y 46) '01 4
646 MOROCCO 10.20 FRANC 1371                  (Y 49-50) 1+ 4
647 MOROCCO 50 FRANCS 1371                  (Y 51) 1++ 4
648 MOROCCO 10.20 SANTIM 1394.1974        (Y 60-61) '01 6
649 MOROCCO 50 SANTIMAT 1394.1974        (Y 62) UNC 6
650 MOROCCO 1/2.1 DIRHAM 1407.1987        (Y 87-88) 1  4
651 MOROCCO 1 DIRHAM 1389.1969-1394.1974 (Y 56-63) 1+ 4
652 MOROCCO 1 DIRHAM 1487.1987-1423.2002 (Y 88-117) 1+ 4
653 MOZAMBIQUE 10 ESC 1952                  (KM 79) 1  8
654 NEPAL 1 PAISA 2003 (1946)     (KM 707a) g.1 4
655 NEPAL 1 PAISA 2021 (1964)     (KM 747) 1+ 4
656 NEPAL 2 PAISA 2003 (1946)     (KM 710) g.1 4
657 NEPAL 2 PAISA 2008 (1951)     (KM 710a) 1  4
658 NEPAL 2 PAISA 2018 (1961)     (KM 751) 1  4
659 NEPAL 5 PAISA 2014 (1957)     (KM 736) g.1 4
660 NEPAL 5 PAISA 2017 (1960)     (KM 757) 1+ 4
661 NEPAL 5 PAISA 2022 (1965)     (KM 758a) 1++ 4
662 NEPAL 5.10 PAISA 2026 (1969)     (KM 759-765) 1+ 4
663 NEPAL 10 PAISA 2030 (1973)     (KM 807) '01 4
664 NEPAL 10 PAISA 2033 (1976)     (KM 810) 1+ 4
665 NEPAL 10 PAISA 2043 (1986)     (KM 1014.2) UNC 6
666 NEPAL 50 PAISA 2013 (1956)     (KM 777) 1+ 4
667 NEPAL 50 PAISA 2041 (1984)     (KM 1016) 1  4
668 NEPAL 1 RUPEE 2034 (1977)     (KM 828a 1+ 4
669 NEPAL 2 RUPEES 2054 (1997)     (KM 1116) 1++ 4
670 NEPAL 2 RUPEES 2057 (2000)     (KM 1074) '01 4
671 NEPAL 2 RUPEES 2058 (2001)     (KM 1170) '01 4
672 NEDERLAND ZEELAND 1 DUIT 1794    (KM 105) 1  16
673 NEDERLAND 2 STUIVER 1790                  (KM 48) 1  12
674 NEDERLAND 1/2 CENT 1884                  (KM 109) g.1 10
675 NEDERLAND 1 CENT  1870                  (KM 100) g.1 20
676 NEDERLAND 1 CENT  1905                  (KM 132.1) 1  4
677 NEDERLAND 1 CENT  1927                  (KM 152) 1+ 6
678 NEDERLAND 1.10 CENT 1942                  (KM 170-173) 1+ 4
679 NEDERLAND 2 1/2 CENT 1905                  (KM 134) g.1 8
680 NEDERLAND 5 CENTS 1941                  (KM 172) 1+ 10
681 NEDERLAND 1 GULDEN 1929                  (KM 161.1) g.1 12
682 NEDERLAND 1 GULDEN 1980                  (KM 200) 1+ 4
683 NEDERLAND 2 1/2 GULD. 1961                  (KM 185) '01 12
684 NEDERLAND 2 1/2 GULD. 1980                  (KM 201) 1++ 4
685 NED ANTILLES 1 CENT  1957                  (KM 1) UNC 24
686 NED INDIA 1 CENT  1914                  (KM 315) 1  4
687 NED INDIA 1/10 GULD. 1914                  (KM 311) 1  4
688 NEW CALED 10 FRANCS 1990                  (KM 11) UNC 6
689 NEW GUINEA 1 SHILLING 1938                  (KM 8) '01 12
690 NEW ZEAL. 1/2 PENNY 1964                  (KM 23.2) '01 4
691 NEW ZEAL. 1 PENNY 1964                  (KM 24.2) '01 4
692 NEW ZEAL. 3 PENCE 1964                  (KM 25.2) UNC 6
693 NEW ZEAL. 6 PENCE 1934                  (KM 2) 1  4
694 NEW ZEAL. 6 PENCE 1964                  (KM 26.2) UNC 8
695 NEW ZEAL. 1 SHILLING 1964                  (KM 27.2) UNC 6
696 NEW ZEAL. 1 FLORIN 1964                  (KM 28.2) UNC 14
697 NEW ZEAL. 10 CENTS 1969                  (KM 35) 1++ 4
698 NEW ZEAL. 10 CENTS 2011                  (KM 117a) '01 4
699 NEW ZEAL. 20 CENTS 1986                  (KM 62) '01 4
700 NEW ZEAL. 20 CENTS 2008                  (KM 118a) UNC 6
701 NEW ZEAL. 50 CENTS 2006                  (KM 119a) UNC 6
702 NEW ZEAL. 1 DOLLAR 2010                  (KM 120) UNC 6
703 NEW ZEAL. 2 DOLLARS 1998                  (KM 79) 1+ 4
704 NEW ZEAL. 2 DOLLARS 2008                  (KM 121) 1++ 4
705 NICARAGUA 25 CENTAVO 1954                  (KM 18.1) 1+ 4
706 NIGERIA 1.5 KOBO 1973.1974        (KM 8.1-9.1) 1+ 4
707 NIGERIA 1 NAIRA 1991                  (KM 14) '01 4
708 PAKISTAN 1 PAISA 1962                  (KM 17) '01 4
709 PAKISTAN 1.10 PAISA 1969.1974        (KM 29-36) UNC 8
710 PAKISTAN 1.5 PAISA 1974                  (KM 33-35) '01 4
711 PAKISTAN 10 PAISA 1970                  (KM 31) 1  4
712 PAKISTAN 25 PAISA 1978                  (KM 37) 1+ 4
713 PAKISTAN 1/4  RUPEE 1951                  (KM 5) 1+ 4
714 PANAMA 1/10 BALBOA 1953                  (KM 18) 1+ 4
715 PANAMA 1/10 1/4 BALB 1966                  (KM 10a-11a) 1+ 4
716 PARAGUAY 15 CENTIM. 1953                  (KM 26) 1++ 4
717 PARAGUAY 50 CENTIM. 1944                  (KM 24) 1  4
718 PARAGUAY 50 GUARAN. 1988.2006        (KM 169-191b) '01 4
719 PERU 5 CENTAV. 1879                  (KM 197) 1++ 15
720 PERU 10 CENTAVO 1880                  (KM 198) '01 25
721 PERU 50 CENTIM. 1858                  (KM 178) g.1 56
722 PERU 50 CENTIM. 2003                  (KM 307.4) '01 4
723 PERU 1 SOL 1969                  (KM 248) 1+ 4
724 PHILIPPINES 5 CENTAVOS 1903                  (KM 164) 1  4
725 PHILIPPINES 10 CENTAVO 1944                  (KM 181) 1  4
726 PHILIPPINES 10 SENTIMO 1983                  (KM 240.2) '01 4
727 PHILIPPINES 25 SENTIMO 1972                  (KM 199) UNC 4
728 PHILIPPINES 25 SENTIMO 1984                  (KM 241.1) '01 4
729 PHILIPPINES 25 SENTIMO 1995                  (KM 271) '01 4
730 POLEN 1 GROSZ 1767                  (C 38) 1  20
731 POLEN 5 ZLOTYCH 1973                  (Y 47) '01 4
732 POLEN 10 ZLOTYCH 1959                  (Y 51) 1+ 4
733 POLEN 10 ZLOTYCH 1966                  (Y 50) '01 20
734 POLEN 20 ZLOTYCH 1973                  (Y 67) 1+ 4
735 PORTUGAL 5 REIS 1776                  (KM 242.2) 1  6
736 PORTUGAL 10 REIS 1799                  (KM 309) 1- 8
737 PORTUGAL 10 REIS 1884                  (KM 526) 1/1- 4
738 PORTUGAL 20 REIS 1883                  (KM 527) g.1 4
739 PORTUGAL 40 REIS 1813                  (KM 345.1) 1- 6
740 PORTUGAL 40 REIS 1823                  (KM 370) 1- 8
741 PORTUGAL 40 REIS 1833                  (KM 402) 1/1- 10
742 PORTUGAL 25 ESC. 1980                  (KM 607a) '01 4
743 PORTUGAL 1.2.5 CENTS 2010                  (KM 741-742-743) BU 15
744 PORTUGAL 2 EURO 2012                  GUIMARÅES UNC 30
745 RHOD A NYA 3 PENCE 1956                  (KM 3) 1+ 4
746 ROMANIA 1 LEU 1924                  (KM 46) 1+ 4
747 ROMANIA 1 LEU 1993                  (KM 115) '01 4
748 ROMANIA 5 LEI 1978                  (KM 97) g.1 4
749 ROMANIA 5 LEI 1993                  (KM 114) '01 4
750 RUSSIA POLUSHKA 1840CIIM          (C 142.2) g.1 80
751 RUSSIA 1 DENGA 1798EM            (C 93.2) 1  48
752 RUSSIA 1 DENGA 1852EM            (C 148.1) 1+ 100
753 RUSSIA 1 DENGA 1842CIIM          (C 143.3) g.1 40
754 RUSSIA 1 KOPEK 1728                  (C 185.2) 1++ 1500
755 RUSSIA 1 KOPEK 1798EM            (C 94.2) g.1 60
756 RUSSIA 1 KOPEK 1823EM            (C 117.3) 1/1+ 60
757 RUSSIA 1 KOPEK 1829EM            (C 136.1) 1  40
758 RUSSIA 1 KOPEK 1832EM            (C 138.1) 1+ 110
759 RUSSIA 1 KOPEK 1840CIIM          (C 144.3) 1+ 100
760 RUSSIA 1 KOPEK 1852EM            (C 149.1) 1+ 80
761 RUSSIA 1 KOPEK 1862EM            (C 3.3) 1  30
762 RUSSIA 1 KOPEK 1906CIIB          (C 9.2) 1++ 4
763 RUSSIA 2 KOPEKS 1758                  (C 7.2) 1/1- 80
764 RUSSIA 2 KOPEKS 1798EM            (C 95.3) g.1 120
765 RUSSIA 2 KOPEKS 1810HM            (C 118.1) g.1 40
766 RUSSIA 2 KOPEKS 1812IIC             (C 118.6) 1/1+ 200
767 RUSSIA 2 KOPEKS 1812HM            (C 118.3) 1+ 160
768 RUSSIA 2 KOPEKS 1842CIIM          (C 145.3) 1/1+ 350
769 RUSSIA 2 KOPEKS 1851EM            (C 150.1) 1/1- 80
770 RUSSIA 3 KOPEKS 1841EM            (C 146.1) g.1 180
771 RUSSIA 5 KOPEKS 1779?EM          (C 59.3) 2 10
772 RUSSIA 5 KOPEKS 1790EM            (C 59.3) 1+ 200
773 RUSSIA 5 KOPEKS 1802EM            (C 115.1) 1/1+ 500
774 RUSSIA 5 KOPEKS 1833EM            (C 140.1) 1+ 140
775 RUSSIA 5 KOPEKS 1833CIIB          (C 163) 1/1+ 80
776 RUSSIA 5 KOPEKS 1851EM            (C 152.1) 1+ 70
777 RUSSIA 1 ROUBLE 1816IIC             (C 130) 1  500
778 RUSSIA 1 KOPEK 1924                  (Y 76) 1+ 40
779 RUSSIA 15 KOPEKS 1957                  (Y 124) 1+ 4
780 RUSSIA 20 KOPEKS 1951                  (Y 118) 1+ 4
781 RUSSIA 10.50 KOPEK 1991                  (Y 296-292) '01 4
782 RUSSIA 1.5 ROUBLE 1991                  (Y 293-294) '01 4
783 RUSSIA 1.2.5 ROUBL 1997                  (Y 604-605-606.1) 1+.01 4
784 RUSSIA 1.20 ROUBLE 2006.1992        (Y 833-314) '01 4
785 RUSSIA 2 ROUBLES 2012. 16 stk forsk.heroes of war 1812. UNC 120
786 RUSSIA 5 ROUBLES 2012.10 stk forsk.monuments UNC 120
787 RUSSIA 10 ROUBLES 1991                  (Y 295) '01 4
788 RUSSIA 10 ROUBLES 2007                  (Y 970) UNC 12
789 RUSSIA 10 ROUBLES 2007                  (Y 971) UNC 12
790 RUSSIA 10 ROUBLES 2007                  (Y 972) UNC 12
791 RUSSIA 10 ROUBLES 2007                  (Y 973) UNC 12
792 S.ARABIA 1 GHIRSH 1378 (1958)     (KM 40) '01 4
793 S.ARABIA 2 GHIRSH 1376 (1957)     (KM 41) 1+ 4
794 S.ARABIA 4 GHIRSH 1378 (1958)     (KM 42) 1+ 4
795 SERBIA 1 DINAR 2009                  (KM 48) UNC 6
796 SERBIA 2 DINARA 2009                  (KM 49) UNC 10
797 SERBIA 5 DINARA 2008                  (KM 40) UNC 10
798 SERBIA 20 DINARA 2003                  (KM 38) 1++ 4
799 SEYCH. 1 RUPEE 1982                  (KM 50.1) 1+ 4
800 SINGAPORE 1 DOLLAR 1995                  (KM 103) UNC 6
801 SLOVENIA 5 TOLARJEV 1996                  (KM 32) UNC 6
802 SOLOMON IS 5 CENTS 2005                  (KM 26a) UNC 4
803 SØR AFRIKA 10 CENTS 1963                  (KM 60) 1 4
804 SØR RHOD. 1 PENNY 1951                  (KM 25) g.1 4
805 SPANIA 4 MARAVEDI 1831                  (C 117.2) 1- 10
806 SPANIA 4 MARAVEDI 1845                  (C 169.3) 1- 10
807 SPANIA 8 MARAVEDI 1788                  (C 29.2) 1- 10
808 SPANIA 8 MARAVEDI 1797                  (C 62) 1 30
809 SPANIA 8 MARAVEDI 1814                  (C 108) 1/1- 20
810 SPANIA 8 MARAVEDI 1821                  (C 111) 1/1- 10
811 SPANIA 8 MARAVEDI 1843                  (C 170.3) 1 30
812 SPANIA 8 MARAVEDI 1846J                (C 170.2) 1- 20
813 SPANIA 25 CENTIMO 1860                  (Y 26.2) 1 30
814 SPANIA 2 REALES 1825                  (C 134.3)      hh 1 80
815 SPANIA 4 REALES 1810                  (C 90.1) g.1 50
816 SPANIA 10 REALES 1864                  (Y 30.2) g.1 200
817 SPANIA 10 PESETAS 1993                  (KM 918) 1++ 4
818 SPANIA 1.2.5 CENTS 2008                  (KM 1040-1041-1042) UNC 10
819 SPITZBERGE 0,5 ROUBLE 1998                  (KM 11) UNC 16
820 SPITZBERGE 0,25 ROUBL 1998                  (KM 10) UNC 14
821 SUDAN 5 MILLIM 1392.1972        (KM 53) 01 4
822 SUDAN 10 DINARS 1417.1996        (KM 115.2) UNC 26
823 SWAZILAND 20 CENTS 2005                  (KM 50) UNC 6
824 SVERIGE 1/2 SKILLING 1801                  (KM 379) 1 4
825 SVERIGE 1/2 SKILLING 1803                  (KM 390) 1 20
826 SVERIGE 1 ØRE 1865                  (KM 705)          blf 1+ 30
827 SVERIGE 1 ØRE 1873                  (KM 728) 1/1+ 20
828 SVERIGE 1 ØRE 1895                  (KM 750 g.1 6
829 SVERIGE 1 ØRE 1907                  (KM 768) 1+ 4
830 SVERIGE 2 ØRE 1896                  (KM 746) g.1 4
831 SVERIGE 2 ØRE 1907                  (KM 769) 1+ 6
832 SVERIGE 5 ØRE 1865                  (KM 707) g.1 30
833 SVERIGE 5 ØRE 1876.1899        (KM 736-757) 1-.g.1 4
834 SVERIGE 5 ØRE 1890                  (KM 757) 1 15
835 SVERIGE 5 ØRE 1907                  (KM 770) g.1 4
836 SVERIGE 10 ØRE 1934                  (KM 780) 1++ 4
837 SVERIGE 25 ØRE 1857                  (KM 684) 1+ 150
838 SVERIGE 25 ØRE 1910                  (KM 785)     stort kors 1+ 20
839 SVERIGE 50 ØRE 1920                  (KM 796) 1+ 30
840 SVERIGE 50 ØRE 1928                  (KM 788) 1+ 20
841 SVERIGE 1 KRONA 1927                  (KM 786.2) 1+ 40
842 SVERIGE 1 KRONA 1944                  (KM 814) 1++ 8
843 SVERIGE 1 KRONA 1964                  (KM 826) 01 10
844 SVERIGE 1 KRONA 1969                  (KM 826a) 01 4
845 SVERIGE 2 KRONOR 1892                  (KM 761) 1 50
846 SVERIGE 2 KRONOR 1938                  (KM 787) 01 30
847 SVERIGE 2 KRONOR 1950                  (KM 815) 01 20
848 SVERIGE 10 KRONOR 1972                  (KM 847) UNC 40
849 SVEITS 25 CENTIME 1844                  (KM 129)     geneva 1 12
850 SVEITS 1 RAPPEN 1946                  (KM 3a) 01 4
851 SVEITS 1.2 RAPPEN 1946.1942        (KM 3a-4a) 1+ 4
852 SVEITS 1 RAPPEN 1949                  (KM 46) 01 4
853 SVEITS 1/2 FRANCS 1965.1975        (KM 23-23a.1) 01 4
854 SVEITS 1 FRANC 1920.1937        (KM 24) 1+ 10
855 SVEITS 1 FRANC 1940.59.64       (KM 24) 1+.01 6
856 SVEITS 2 FRANCS 1965                  (KM 21) 01 8
857 SVEITS 5 FRANCS 1948                  (KM 48) UNC 80
858 SYRIA 5 POUNDS 1424.2003        (KM 129) 01 4
859 TAIWAN 1 CHIAO ÅR 56 (1967)    (Y 545) 01 4
860 TAIWAN 1 YUAN ÅR 49 (1960)    (Y 536) 1++ 4
861 TAIWAN 1 YUAN ÅR 58 (1969)    (Y 547) UNC 6
862 TAIWAN 1 YUAN ÅR 85 (1996)    (Y 551) UNC 4
863 TAIWAN 5 YUAN ÅR 73 (1984)    (Y 552) 01 4
864 TANZANIA 5 SENTI 1979                  (KM 1) 01 4
865 TANZANIA 1 SHILINGI 1983                  (KM 4) 1+ 4
866 TANZANIA 5 SHILINGI 1987                  (KM 23) 1+ 4
867 THAILAND TIGERTUNGE ?KANOMYNT? 10
868 THAILAND 25 SATANG 2489 (1946)     (Y 70) 01 20
869 THAILAND 1 BAHT 2505 (1962)     (Y 84) UNC 6
870 THAILAND 5 BAHT 2515 (1972)     (Y 98) UNC 6
871 THAILAND 10 BAHT 2551 (2008)     (Y 460) UNC 10
872 THAILAND 10 BAHT 2552 (2009)     (Y 504) UNC 10
873 THAILAND 10 BAHT 2552 (2009)      250 år 01 6
874 THAILAND 10 BAHT 2553 (2010)     (Y 497) UNC 10
875 THAILAND 20 BAHT 2549 (2006)     (Y 474) UNC 12
876 THAILAND 50 BAHT 2549 (2006)     (Y 493) BU 45
877 TRANSNISTR 1 KOPEEK 2000                  (KM 1) UNC 6
878 TRANSNISTR 5 KOPEEK 2000                  (KM 2) UNC 6
879 TRANSNISTR 25KOPEEK 2002                  (KM 5) UNC 6
880 TRANSNISTR 50 KOPEEK 2000                  (KM 4) UNC 8
881 TUNISIA 1/2 DINAR 1418.1997        (KM 346) 01 10
882 TUNISIA 1 DINAR 1983                  (KM 304) 1+ 8
883 TUNISIA 1 DINAR 1990                  (KM 319) 1++ 10
884 TURKIA 5.10 KURUS 1949                  (KM 887-888) g.1 4
885 TURKIA 1 LIRE 2009                  (KM 1244) 01 4
886 TURKIA 5.25 LIRA 1983.1986        (KM 949.2-975) 1+.01 4
887 TURKIA 50.100 LIRA 1986.1987        (KM 966-967) 1+ 4
888 TURKIA 100.5000 LIR 1989.1997        (KM 988-1029.1) 01 4
889 TURKIA 10.25 BINLIR 1996.1999        (KM 1027.1-1041) 01 4
890 TURKIA 50 BIN LIRA 2000                  (KM 1056) 01 4
891 TURKIA 250 BIN LIRA 2003                  (KM 1137) 01 4
892 UGANDA 1.2 SHILLING 1987                  (KM 27-28) UNC 10
893 UGANDA 5.10 SHILLIN 1987                  (KM 29-30) UNC 26
894 UKRAINE 1.10 KOPIYO 1992                  (KM 6-2.1) UNC 10
895 UKRAINE 50 KOPIYOK 2008                  (KM 3.3b) UNC 16
896 UN ARAB EM 1 DIRHAM 1998.1419       (KM 6.2a) 1+ 4
897 UN ARAB EM 1 DIRHAM 2007.1428       (KM 6.2) 01 4
898 USA 5 CENTS 2004P               (KM 360) 01 4
899 USA 5 CENTS 2007P               (KM 381) 01 4
900 USA 1/4 DOLLAR 2007P               (KM 399) 01 4
901 USA 1/4 DOLLAR 2008P               (KM 421) 01 4
902 USA 1/4 DOLLAR 2012P               hawai volcanoes UNC 8
903 USA 1/4 DOLLAR 2013P              white mountain UNC 8
904 USA 1/2 DOLLAR 1964.1964D     (KM 202) UNC 10
905 USA 1/2 DOLLAR 1971D               (KM 202b UNC 6
906 USA 1/2 DOLLAR 1976D               (KM 205) 01 4
907 USA 1/2 DOLLAR 1982D               (KM 208) UNC 24
908 URUGUAY 5 CENTESIM 1946                  (KM 21a) 1+ 4
909 URUGUAY 10 CENTES. 1877                  (KM 14) 1 14
910 URUGUAY 10 CENTES. 1953                  (KM 35) 1+ 4
911 UZBEKISTAN 1 TIYIN 1994                  (KM 1.2) 01 4
912 UZBEKISTAN 50 TIYIN 1994                  (KM 6) UNC 6
913 VATIKAN 1/2 BOLOGNI 1747                  (C 2) 2 10
914 VATIKAN 1 QVATTRINO 1816R                (C 107a)             hh 1 20
915 VATIKAN 1/2 BAIOCO 1849R               (C 165) g.1 20
916 VATIKAN 100 LIRE 1975                  (Y 122) 01 4
917 VENEZUELA 12 1/2 CENTI 1946                  (Y 30)                h 1 4
918 VIETNAM SO 2 XU 1975                  (KM  A9) 1 4
919 VIETNAM SO 5 XU 1975                  (KM  A10) g.1 4
920 VIETNAM   2 HAO 1976                  (KM 12)       litt tæret g.1 4
921 VIETNAM   1000 DONG 2003                  (KM 72) 1+ 4
922 WEST AFR ST 5 FRANCS 1971                  (KM 2a) 1+ 4
923 WES SAMOA 5 SENE 1967                  (KM 3) 1 4
924 YEMN A REP 5 FILS 1394.1974        (Y 34) 1++ 4
925 YEMN A REP 5 FILS 1394.1974        (Y 38) 01 4
926 YEMN A REP 10 FILS 1394.1974        (Y 39) 01 4
927 YEMN A REP 25 FILS 1394.1974        (Y 36) 1++ 4
928 YEMN A REP 25 FILS 1394.1974        (Y 40) 01 4
929 YEMN A REP 50 FILS 1394.1974        (Y 37) 1+ 4
930 YUGOSLAVIA 10 DINARA 1938                  (KM 22) 01 8
931 YUGOSLAVIA 50 PARA.1DI 1994                  (KM 163-165) 1+ 4
932 YUGOSLAVIA 5 DINARA 2000                  (KM 182) 01 4
933 ZAMBIA 20 NGWEE 1985                  (KM 23) UNC 8
934 ZAMBIA 1 KWACHA 1989                  (KM 26) 01 8
935 ZAMBIA 5 KWACHA 1992                  (KM 31) 01 4