Auksjon nr: 396
Auksjonsdato: 08.01.2013
Møtelokale: Ganddal Bydelshus

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

1 1  SK 1820 1-/2 4
2 10  KR 1988,89,91 01/0 10
3 10  KR 1991 0  6
4 5  KR 1963,67,70,71 01.1+ 10
5 5  KR 1967 lite f avtr 0  250
6 5  KR 1970 '01 50
7 5  KR 1975 01/0 5 
8 5  KR 1976 01/0 5 
9 5  KR 1977 01/0 5 
10 5  KR 1978 01/0 5 
11 5  KR 1979 0  10
12 5  KR 1980 0  10
13 5  KR 1981 01/0 5 
14 5  KR 1986 0  5 
15 2  KR 1906 dlv mørk '01 800
16 2  KR 1914  jub 1++ 400
17 2  KR 1915 1+ 360
18 2  KR 1917 1++ 280
19 1  KR 1938 '01 100
20 1  KR 1939 '01 80
21 1  KR 1949 '01 10
22 1  KR 1950 '01 10
23 1  KR 1951 A 01/0 40
24 1  KR 1951 A 3 stk '01 10
25 1  KR 1951 B '01 20
26 1  KR 1954 '01 40
27 1  KR 1955 '01 50
28 1  KR 1956 '01 40
29 50  ØRE 1940 '01 20
30 50  ØRE 1945 cu.ni 01/0 80
31 50  ØRE 1942 1+ 20
32 50  ØRE 1947 små fll 01/0 30
33 25  ØRE 1901.1950 1  60
34 25  ØRE 1922 m.h     l ks 1+ 40
35 25  ØRE 1943 1+ 8 
36 25  ØRE 1945 Z 1+ 100
37 10  ØRE 1901  svake pussestriper 1++ 70
38 10  ØRE 1919 g.1 8 
39 10  ØRE 1952.53.54 .56.57 '01 15
40 10.2 ØRE 1970 0  30
41 5  ØRE 1941.42.43. 44 1+ 60
42 5  ØRE 1944 1++ 30
43 2  ØRE 1913 1  4
44 2  ØRE 1915 1  60
45 2  ØRE 1943.44 '01 10
46 2  ØRE 1945 små rust fll 1++ 20
47 2  ØRE 1950 01/0 15
48 2  ØRE 1950.51 '01 8 
49 2  ØRE 1953 f avtr 01/0 20
50 1  ØRE 1910 mørk 1  2 
51 1  ØRE 1944.48 '01 4
52 1  ØRE 1968 4 stk 0  30
53 CEYLON 1 CENT 1942     (KM 111) 1++ 4
54 DANMARK 1 SK 1856     H16B g.1 4
55 DANMARK 20 KR 1990     (KM 871) UNC 20
56 DANMARK 10 kr1979.85   5 KR 1985 '01 10
57 DANMARK 25 ØRE 1919.21 1+ 10
58 DANMARK 10 ØRE 1910     (KM 807) g.1 10
59 DANMARK 10 ØRE 1918.19 1+ 10
60 DANMARK 2 ØRE 1897.1899 g.1 6
61 DANMARK 2 ØRE 1902.1909 1+ 10
62 DANMARK 2 ØRE 1912.1915 1+ 10
63 DANMARK 1 ØRE 1902.16.18.19 1+ 15
64 FINLAND 1 P. 1915   50 PENNIÅ 1917 1+.01 4
65 FINLAND 1 MARKKA 1865 1-  6
66 FINLAND 1 MARKKA 1972.1982 UNC 4
67 LUXENBURG 1 FRANC 1952     (KM 46.2) 1+ 4
68 MONACO 2 EURO 2012 UNC 30
69 NEDERLAND 1 CENT 1878.1880.1881.1906.1913.1916.1918 1  12
70 NEDERLAND 10 CENTS 1936.1937.1938.1941 g.1 4
71 NEDERLAND 25 CENTS 1917.1941.1943 1  12
72 POLEN 200 ZL   1974     (Y 72) 1++ 12
73 SPANIA 5 CENTIMOS 19870     (Y 53) g.1 8 
74 SVERIGE 10 ØRE 1934.1941 1+ 4
75 SVERIGE 10 ØRE 1950 '01 4
76 SVERIGE 2 ØRE 1860     (KM 706) 1  6
77 SVERIGE 1 ØRE 1857.1870 1  4
78 SVERIGE 1 ØRE 1923.1936 kort 6 tall 1+ 4
79 SVERIGE 1.2 ØRE 1970 UNC 4
80 U.S.A 1 DOLLAR 1896 '01 150
81 U.S.A 1 DOLLAR 1897  1++ 120
82 U.S.A 1 DOLLAR 1925 1+ 100
83 5  ØRE 1918 mynt og frimerker 11-12.02.89 0  10
84 Myntbrev 50 KR 1995 FN 50 ÅR. kong harald 60 år PROOF 700
85 Medalje S.R.M.K 50
86 Rull 5 ØRE 1981 . 4 stk 10
87 Sieg perm 1 ØRE 1876-1972. med40 stk forsk vk 10
88 Myntsett 1981 40
89 Myntsett 1990 40
90 Myntsett 1993 PROOF 180
91 Myntsett 1995 PROOF 100
92 Myntsett 1998 PROOF 100
93 Blister 20 KR 2006 BU 40
94 Sandhill 5 KR 1991 Brilliant 40
95 Sandhill 5 KR 1996 Brilliant 40
96 5  KR 1975 V.M.V     10 stk 01.0 10
97 5  KR 1975 KR 100 ÅR     10 stk 01.0 10
98 1  KR 1949 01  10
99 1  KR 1950 '01 10
100 1  KR 1950 01/0 10
101 1  KR 1959-1994 12 stk forsk vk 4
102 1  KR 1998.01.02. 03.05.06 0  10
103 50  ØRE 1927-1997 28 stk forsk vk 6
104 25  ØRE 1924-1978 24 stk forsk vk 6
105 25  ØRE 1943 22 stk vk 10
106 10  ØRE 1925-1960 20 stk forsk vk 6
107 10  ØRE 1942 25 stk vk 6
108 10  ØRE ZINK 100 stk vk 10
109 10  ØRE ZINK alle årstal representert.25 stk vk 10
110 5  ØRE 1922-1973 28 stk forsk vk 10
111 2  ØRE 1913-1972 38 stk forsk vk 10
112 1  ØRE 1922-1972 39 stk forsk vk 10
113 Verden MYNT ca 30 stk vk 6
114 Verden MYNT 16 stk vk 6
115 Skandinavia MYNT 14 stk vk 6
116 Verden MYNT 12 stk   vk 6
117 U.S.A 1 DOLLAR 1976 . 1/2 DOLLAR 1964.1976 '01 6
118 Seddel 5 kr 1942 U 1- 100
119 Seddel 5 kr 1943 V 1-/2 50
120 Seddel 5 kr 1962 J m.pen 1- 40
121 Seddel 5 kr 1962 K 1- 40
122 Seddel 10 kr 1949 J n.1- 40
123 Seddel 10 kr 1954 A m.pen 1- 30
124 Seddel 10 kr 1956 H pen 1- 30
125 Sedler 10 kr 1968 P,R pene 1- 30
126 Seddel 10 kr 1969 U m.pen 1- 10
127 Seddel 10 kr 1973 M pen 1 15
128 Seddel 10 kr 1972 QU m.pen n.01 350
129 Seddel 10 kr 1974 AK 01 30
130 Seddel 10 kr 1974 AO 1 10
131 Sedler 10 kr 1976AH ,77AA,77AB vk 30
132 Seddel 10 kr 1976 AT m.pen 01 30
133 Seddel 10 kr 1977 0 20
134 Seddel 10 kr 1979 BS 01 20
135 Sedler 10 kr 1983 CE,CU,84CN vk 30
136 Seddel 10 kr 1983 CV 0 25
137 Seddel 10 kr 1983 CØ m.pen 1 10
138 Seddel CANADA $2 1972-73 1- 5
139 Seddel CYPRUS 50 sent 1987 pen 1 5
140 Seddel EGYPT £1 u.å 1+ 3
141 Sedler RUSSLAND 1000+5000 roub.1993+92 Tysk 1rt.m37 vk 3
142 Seddel SVALBARD 10 kr 1976 0 200
143 Seddel TYSKLAND 20 mark 1993 pen 1- 2
144 Seddel USA $1 1977 m.pen 1+ 5
145 Sedler Verden 7 sedler vk 10