Auksjon nr: 393
Auksjonsdato: 02.10.2012
Møtelokale: Ganddal Bydelshus

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

1 1/2  SK 1867 ripe 1  50
2 5  KR 1967   0 400
3 5  KR 1971   0 200
4 5  KR 1975 KR 100 ÅR     i etui 0 5
5 5  KR 1978 HÆREN '01 2
6 5  KR 1979   01/0 5
7 5  KR 1980   01/0 5
8 5  KR 1981   0 5
9 2  KR 1908   '01 600
10 2  KR 1915   1+ 380
11 1  KR 1914   1+ 190
12 1  KR 1940.46.49. 50.51 '01 100
13 1  KR 1950   0 100
14 1  KR 1951.54.55.56   '01 80
15 50  ØRE 1918   1  30
16 50  ØRE 1919   1+ 60
17 50  ØRE 1921 uten hull 1+ 100
18 50  ØRE 1939.40.53.55   1++ 4
19 50  ØRE 1945 cu.ni 01/0 100
20 50  ØRE 1947 små fll 01/0 50
21 50  ØRE 1954   1+ 50
22 50 ØRE.1 KR 2001 stjerne   '01 2
23 25  ØRE 1923  med hull 1+ 40
24 25  ØRE 1945 Z   1+ 150
25 25  ØRE 1947   01/0 20 
26 25  ØRE 1952 l fl 0 200
27 25  ØRE 1971   0 10
28 10  ØRE 1899   1+ 120
29 10  ØRE 1901 svake pusseriper 1++ 80
30 10  ØRE 1909   1  40
31 10  ØRE 1913   1+ 70
32 10  ØRE 1917   1+ 15 
33 10  ØRE 1917 stygg ks 1+ 2 
34 10  ØRE 1920   1++ 200
35 10  ØRE 1922   1  80
36 10  ØRE 1940.47   01/0 20 
37 10  ØRE 1946.54.63   '01 10
38 10  ØRE 1952.53.54   '01 20
39 10  ØRE 1956.57   '01 10
40 10  ØRE 1970   0 40
41 5  ØRE 1907   1+ 80
42 5  ØRE 1916   1  40
43 5  ØRE 1919 dlv sv preg 1+ 200
44 5  ØRE 1944   1++ 40
45 5  ØRE 1952 A   01/0 190
46 2  ØRE 1899   1++ 50
47 2  ØRE 1906   g.1 30
48 2  ØRE 1913.14   1  8
49 2  ØRE 1920 dlv sv preg 1+ 160
50 2  ØRE 1938.43.58   1++/01 4
51 2  ØRE 1950   01/0 20
52 2  ØRE 1951   f avtrykk 0 40
53 2  ØRE 1952 A   '01 15
54 2  ØRE 1955   '01 10
55 2  ØRE 1964   0 5
56 2  ØRE 1969   0 30
57 2  ØRE 1970 f avtrykk 0 2
58 1  ØRE 1876   1  30
59 1  ØRE 1891   g.1 40
60 1  ØRE 1899   1++ 40
61 1  ØRE 1906   1+ 20
62 1  ØRE 1907   1+ 30
63 1  ØRE 1920 rust 1  30
64 1  ØRE 1943.44.45 små rust fll '01 10
65 1  ØRE 1966   0 6
66 1  ØRE 1967   0 4
67 1  ØRE 1968   0 40
68 DANMARK 20  KR 1990     (KM 870) UNC 20
69 DANMARK 10  KR 1967     (KM 856) '01 50
70 DANMARK 2 KR 1924.26 51.52 1 . 1+ 12
71 FRANKRIKE 1/2 FRANCS 1944 ?     NAAFI  TOKEN 1++ 10
72 Myntsett 1981     40
73 Myntsett 1982     40
74 Myntsett 1990     40
75 Myntsett 1991     40
76 Myntsett 1992     40
77 Myntsett 1993     40
78 Myntsett 1994     40
79 Myntsett 1991   PROOF 300
80 Myntsett 1993   PROOF 200
81 Blister 20 KR 1994     100
82 NORGE CANADA 20 KR BRILLIANT . $5 PROOF 1999   80
83 Blister 20 KR 2001*   BU 900
84 Blister 20 KR 2006 IBSEN BU 50
85 50 KR 1995 Frigjøring i etui PROOF 900
86 5 KR 1991 N.B. 175 ÅR Sandhill brilliant 200
87 5 KR 1996 Fram Sandhill brilliant 50
88 Medaljebrev Spareb. i Norge 1822-1972   2
89 Lot 5  KR POSTEN     10 stk ca 01/0 5
90 Lot 1ØRE til 1KR div. stempelvarianter 50 stk vk 10
91 Lot 1 KR med hull komplett 13 stk vk 20
92 Lot 1 KR 1974-1996 . 14 stk forsk år ca 0  5
93 Lot 1 KR 1997-2010. 13 stk forsk 0 15
94 Lot 25 ØRE 1943 46 stk vk 10
95 Lot 10 ØRE ZINK 100 stk vk 10
96 Lot 1.2.5 ØRE Jern ca 150 stk vk 10
97 Lot SVERIGE 1.2.5 ØRE . jern ca 40 stk vk 2
98 Lot SVERIGE 5  ØRE 1875-1983 . 56 stk forsk vk 5
99 Lot DANMARK 5 KR 1970.71.72.73.74.76.77 '01 10
100 Lot DANMARK 1 KR 1929-1969 . 15stk forsk vk 5
101 Lot DANMARK 25 ØRE 1930-1979 . 17 stk forsk 1+.01 5
102 Lot DANMARK 10 ØRE 1924-1983 . 28 stk forsk vk 5
103 Rull 25 ØRE   1978   10
104 Rull 25 ØRE   1980   10
105 Rull 10 ØRE   1980   5
106 Rull 10 ØRE   1980*   5
107 Rull 10 ØRE   1983   5
108 Rull 5 ØRE 1980   4
109 Rull 5 ØRE 1982   4
110 Seddel 100 KR 1995 0 130
111 Seddel 50 KR 1995 0 80
112 Seddel 50 KR 1996 0 50
113 Seddel 50 KR 2003 0 50
114 Seddel 50 KR 2005 0 50
115 Seddel 10  KR 1977 AÅ 0 10
116 Seddel TYSKLAND 1 Reichsmark 1940-45 r136A 0 20
117 Seddel ENGLAND £1 1940-48 1- 10
118 Seddel NAMIBIA $10 2001 0 5
119 Myntbrev 25 ØRE 1963 Norske fugler   5
120 Myntbrev 50 ØRE 1996 nye norske mynter fra Kongsberg   5
121 Myntbrev 1 KR 1999     5
122 Myntbrev 5 KR 1986 D.K.M 300 år   5
123 Myntbrev 5 KR 1982 Norske byggverk   5
124 Myntbrev 5 KR 1988 FDC  Kong Olav 85 år   5
125 Myntbrev 5 KR 1996 Fram Eksp. 100 år.5 stk forsk   25
126 Myntbrev 5 KR 1997 Posten 350 år . 5 stk forsk   25
127 Myntbrev 20 KR 2000 Veien mot fremtiden   20
128 Myntbrev 25 KR 1970 La oss verne vår fred i frihet   80
129 Myntbrev 50 KR 1995 FN 50 ÅR . Kong Harald 60 år   900
130 Myntbrev 50 ØRE.1. 5.  10. 20. 20 KR 2000.årets myntbrev   60
131 Myntbrev 10.50.25.10 Roubles 1993.Svalbard   80
132 Myntbrev LIBERIA  $1 1997 KON-TIKI 50år   10
133 Medaljebrev Kong Chulalongkorn besøk i Norge 90år   5
134 Medaljebrev   Rundefunnet 25 år   5
135 Medaljebrev   Norske medaljevinnere i Sydney 2000   5
136 Seddelbrev   200 KR 1994 . Nordlys   200
137 Seddelbrev   $2 1999 Antartica   5
138 FDC   Statfjord A  05.10.1979   5
139 Myntbrev album i boks   5
140 Pengesekk ca. 3 kg Norsk mynt vk 10