Hvem var han?

Han som talte Roma midt imot!

... han som hvem som helst kunne få lov å drepe...

HVEM VAR denne katolske munken og presten som ble bannlyst og kastet ut av kirken?

Den katolske munken og presten som ble bibelekspert og reformator.

Mannen som var for avlat, men som reagerte da det ble drevet business med avlat og tilgivelse.

Protestanten som mot sin vilje ble far til en ny kirke med et navn han selv mislikte – Den Evangelisk Lutherske kirke.

Mannen kirkens menn for enhver pris ville bli kvitt fordi han avslørte noe som undergravde deres maktposisjon.

Mannen som hadde flere venner og fiender enn noen annen på den tiden.

Han ble forsøkt stoppet med falske vitner og falske anklager.

Det ble lagt ut feller for han, og han ble gjort fredløs så hvem som helst kunne drepe han.

Mannen som kjempet mot de ytterliggående protestantene som tok virkemidler i bruk som Martin Luther på ingen måte bifalt.

Mannen som ønsket fred og rettferdighet, men som møtte kamp og urett.

Mannen som ga folket et våpen som ingen kunne bekjempe; – Bibelen på folkets eget språk.


Luther var i høyeste grad en religiøs mann.
Derfor må det nødvendigvis bli en del religiøs terminologi for å forstå hvorfor han ikke ville gi slipp på det han hadde funnet.

Han førte simpelthen en frihetskamp,
ikke med spyd og sverd,
men med Guds ord - Bibelen.

Verdens mektigste menn var desperate for å stoppe munnen på han.
Hva var det for slags avsløringer Luther kom med
som folk ikke måtte få høre?


Noen brukertips.

Skriftstørrelsen
Husk at du kan forminske eller forstørre skriftstørrelsen med nettleseren din. Dersom menyen til venstre ikke ser bra ut, kan du prøve en annen skriftstørrelse.

To versjoner
I menyen til venstre finner du to versjoner, en kort versjon, og en full versjon.
Den korte versjonen består av ett dokument.
Full versjon er delt opp i 13 deldokument.

INDEX
I menyen til venstre, finner du en peker til en index
- INNHOLDSFORTEGNELSE -
med pekere til de enkelte avsnittene i dokumentene.
Den gir også et visst bilde av Luthers liv.

Ordbok - Leksikon
I menyen til venstre, finner du også peker til et lite leksikon.
Stoffet er i hovedsak hentet fra FOKUS multimedialeksikon, Kunnskapsforlaget.
I dokumentene om Luther er det en rekke pekere til leksikonet for å forklare ord og uttrykk, eller for å gi fyldigere informasjon.

Det tar tid
første gangen du laster ned leksikonet.
Vær tålmodig og vent.
Neste gang du bruker leksikonet, går det kvikt.

 

Bruk webleserens
TILBAKE-PIL
Tilbake
når du skal tilbake til dokumentet.

 

Ser noe feil ut?
De forskjellige nettleserene og de forskjellige versjonene, kan lese dokumentene forskjellig.
Selv om alt ser riktig ut på min maskin, kan eventuelle feil komme fram på en annen maskin.
Jeg ville sette pris på å få kjennskap til slike feil slik at de kan rettes.
Vennligst send et e-brev om ting som burde vært rettet.

E-post


Stoffet om Martin Luter er samlet og bearbeidet
av
Arild Johansen
April 1998

Sidene er under bearbeidelse

 

Disse sidene om Martin Luther
ble kåret til en av

Ukas utvalgte: 18. mai 1998

av

yahoo

 

Revisjoner og oppdateringer


16.08.98   Ny peker til kronik: Frå Martin Luther til velferdsstat?
22.05.98   Kapitlene har fått avsnitsindex.
21.05.98   For spesielt Bibelinteresserte Samling pekere
19.05.98   Nye tips.
16.05.98   En rekke nye pekere.